Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa asjade komisjoni erakorralisel istungil arutati täna Euroopa Liidu küsimuste käsitlemise siseriiklikku koordinatsioonimehhanismi. Komisjoni istungil osales välisminister Kristiina Ojuland.

Istungil nenditi, et liitumisel Euroopa Liiduga tugevneb ELi küsimuste üle otsustamisel valitsuse roll. Kompenseerimaks sellist pädevuste muutumist, peab parlament tagama oma osaluse euroasjade arutelul nii siseriiklikult kui ka Euroopa Liidu tasandil.

Liitumise järgselt saab parlamendi peamiseks siseriiklikuks tegevusvaldkonnaks valitsuse tegevuse järelevalve ning mandaadi andmine ministritele EL Ministrite Nõukogus läbirääkimistel osalemiseks. Euroopa Liidu tasandil osaleb parlament koostöös Euroopa Parlamendiga ning rahvusparlamentidevahelistel konverentsidel.

Riigikogu tegevuse ELi küsimuste siseriikliku koordinatsioonimehhanismi eri etappidel on võimalik jaotada kahte omavahel seotud protsessi:

1. Töö Euroopa Komisjoni poolt algatatud liidu õigusaktide eelnõudega;
2. Ministrite Nõukogu tasandil tehtavate otsuste mõjutamine ja hilisem rakendamise järelevalve.

Esimese osa puhul on Riigikogu-poolse menetluse aluseks info omandamine ning esialgse seisukoha väljatöötamine.

Teine osa hõlmab lisaks eelnevalt mainitule ka mandaadi andmist valitsuse liikmetele ministrite nõukogu istungitel osalemiseks ning Ülemkogu puhul mandaadi andmist peaministrile. Sellele lisandub valitsuse esindajate aruandlus Euroopa asjade komisjonis pärast Ministrite Nõukogu ja Ülemkogu istungeid ning aruandlus Eesti positsioonide realiseerimisest.

Komisjoni istungil leiti, et Riigikogu osalemine euroasjade otsustamisel paraneks kui valitsus ja Riigikogu saaksid nendele institutsioonidele ettenähtud viisil ELi küsimusi paralleelselt menetleda. Selline menetlusviis annaks võimaluse vajadusel konsultatsioone pidada nii valitsuse esindajatega kui ka huvigruppide ja muude asjassepuutuvate osapooltega.

Riigikogu Euroopa asjade komisjon koguneb erakorralisele istungile koordinatsiooni küsimuste edasiseks aruteluks 31. juulil.

Lisainfo: EAK esimees Rein Langilt 050 47866

Tagasiside