Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kiitis 72 poolthäälega heaks (18 vastu) põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (439 SE), mis täpsustab erakonna moodustamiseks nõutava liikmeskonna suurust. 

Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste märkis, et seaduse kohaselt registreeritakse erakond nüüd vähemalt 500 liikmega. Varem oli vajalik vähemalt 1000 liiget. „Riigikogu astub kõnealuse seadusega sammu edasi parlamendis erakondliku mitmekesisuse suurendamise suunas, mis oli ka Rahvakogus selgelt väljendatud taotlus“ ütles Maruste. Ta lisas, et seadus täpsustab erakondade rahastamise aluseid ning rahastamise üle teostatavat järelvalvet. Seadus muudab erakondade rahastamise selgemaks ning piiritleb konkreetselt erakondade tuluallikaid. Seadus sätestab ka senisest tõhusamad järelevalvemehhanismid, parandab ja ajakohastab erakondade finantstegevuse aruandlust ja sanktsioonid. Selles osas järgiti erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettepanekuid. Täpsustatakse annetama õigustatud isikute ringi ning keelatud annetuste loetelu. Kehtestatakse piirangud laenutegevusele ja erakonna majandustegevusele. 

Seaduse kohaselt on erakonnal keelatud kasutada erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku valimiskampaania läbiviimiseks või selle teostamiseks avalikke vahendeid, välja arvatud käesoleva seaduse alusel makstavaid riigieelarvelisi eraldisi. Erakonna valimisaruande esitamine on asendatud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni veebilehel avalikustatava kvartaliaruandega. Suurendatakse ka valimiskünnist mitte ületanud, kuid vähemalt 2% häältest kogunud erakondade riigieelarvelist toetust, mis kasvab vastavalt häältesaagi protsendile. Toetus peab tagama uutele taotlejatele suuremad ja võrdsemad võimalused. Summad künnise alla jäävatele erakondadele tulevad parlamendierakondadele eraldatavate vahendite arvelt. Nimetatud sätet rakendatakse Riigikogu järgmise koosseisu volituste algusest. 

,,Kuigi erakonnad on juriidilises mõttes MTÜ-d, on nende finantsmajanduslik tegevus, sellekohane aruandlus ja järelevalve oluliselt rangema regulatsiooniga, kui tavaliste MTÜ-de regulatsioon ning see peaks looma suurema usalduse erakondade ja avalikkuse vahel“, märkis Maruste“. 

Seadus jõustub 1. aprillil 2014. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

Tagasiside