Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Saarte ühendus kohtus regionaalminister Siim-Valmar Kiisleriga arutamaks saarte seaduse väljatöötamise vajalikkust. Ühenduse esimees  Imre Sooäär andis lühiülevaate möödunud nädalal Kuressaares toimunud arvamusliidrite kohtumisest, kus toodi välja peamised probleemid ja väljakutsed, mis seisvad saarte ees. Üks suuremaid probleeme on käesoleval ajal püsiasustuse kestmajäämine, sest saarte elanikkond väheneb kiiresti iga aastaga. 

Paljudel teistel saartealadega Euroopa Liidu riikidel, on saarte kaitsmiseks loodud vastav seadus. Eestis nimetatud seadus puudub. Kehtib küll püsiasustusega väikesaarte seadus, mis aga ei taga suuremate saarte sotsiaalmajanduslikku kaitset ja nendel püsiasustuse kestmajäämist. 

„Nüüd, kus Lissaboni leping on Riigikogus ratifitseeritud ja selle alusdokumendis on ka toetus saarealadele selgelt sõnastatud, on vaja astuda ka Eesti riigipoolseid samme saarte majandus- ja elukeskkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks,“ lausus Riigikogu Saarte ühenduse esimees Imre Sooäär. 

Ühenduse liikmed leidsid, et on vaja uurida, millist mõju on avaldanud kehtiv seadus väikesaartele. Ühenduse liikmed tutvusid analoogilise seadusega, mis kehtib Soomes kõigile saarealadele. Samuti leiti, et tuleks teha võrdlev analüüs, kuidas on teistes EL riikides saarte seadused koostatud ja millist mõju praktikas avaldanud. Tehti ettepanek, et Eestis võiks olla üks seadus, mitte kaks eraldi seadust suurtele ja väikestele saartele. Otsustati tellida vastavad uuringud Riigikogu Kantseleilt. 

Pakuti välja mitmeid lennukaid ideid, kuidas peatada suuremate saarte elanike väljavoolu –  näiteks riigistruktuuride saartele viimisega – sest siiani on avaliku sektori töökohti saartel järjest kaotatud. Aivar Riisalu märkis, et vaja oleks riik saartele tagasi tuua. Näiteks: väga vähe kasutatud Saaremaa süvasadam võiks kasutust leida Eesti mereväe poolt. Samuti otsitakse ammu uut maja Mereakadeemiale. Miks ei võiks mereakadeemia olla mereriigis Saaremaal? Tehti ka ettepanek viia maksulised hooldekodud saartele, et vanurid saaksid elamisväärses keskkonnas looduslikult kaunis kohas vanaduspäevi veeta. Märgiti ka ülikoolihariduse tagamise vajadust, mis hoiaks noori saartel ja tooks uusi juurde. Kõik need ja paljud teised initsiatiivid aitaksid pidurdada elanikkonna väljarännet ja luua juurde uusi töökohti. Erinevate meetmete tagamiseks oleks aga vaja vastavat seadusandlust. 

Regionaalminister Siim-Valmar Kiisler märkis kohtumisel Riigikogu liikmetega, et ta on valmis aitama kaasa saarte seaduse väljatöötamisele. Tema arvates on vaja on leida sellele sisu, mis parandaks tõesti saarte elu-olu. „See ei saa olla eelnõu, mis kirjutatakse kabinetivaikuses mõne ametniku poolt kokku,“ lausus minister. Initsiatiiv peab tulema Riigikogu Saarte ühenduse ja saarte elanike endi poolt. Selles osas oodatakse ka saarte esindusorganisatsioonide ja omavalitsuste arvamusi.  

Ümarlaua eesmärk oli algatada ühiskonnas diskussioon, kas Eestis oleks vaja saarte seadust analoogiliselt teiste Euroopa Liidu riikidega. Kohtumisel osales ka Saare maavanem Toomas Kasemaa, kes toonitas saartel elukvaliteedi tõstmise ja koolihariduse kättesaadavuse vajadust ja kutsus samuti toetama saarte seaduse loomist.. Saarte seaduse vajalikkust toetas enamik ühenduse liikmeid.  Arutelu võimaliku saarte seaduse üle jätkub 27.-28. juunil Hiiumaal, kus toimub järjekordne Eesti Saarte Kogu.  

Riigikogu Saarte ühendusse kuulub 22 liiget kõikidest Riigikogu fraktsioonidest. 

Lisainfo:

Riigikogu Saarte ühendus.

Imre Sooäär, 5122328 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside