Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Viimastel nädalatel on riigikaitsekomisjoni töökavasse peale erinevate riigikaitset puudutavate eelnõude (mida on hetkeseisuga menetluses viis) mahtunud 16.-19. septembrini toimunud Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmete visiit Brüsselisse ning eelmisel nädalal riigikaitsekomisjoni kahepäevane visiit Helsingisse.

Brüsselis arutleti riigikaitselisi küsimusi nii NATO kui ka Euroopa Liidu kontekstis. Toimunud visiidi raames kohtuti Euroopa Parlamendi liikmetega, Euroopa komisjoni välis- ja julgeolekupoliitika juhi Javier Solana eriesindajaga inimõiguste alal pr Riina Kionkaga, Eesti esindajatega NATO ja EL juures, külastati NATO Euroopa vägede peakorterit Mons’is ning Eesti saatkonda.
 

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidma sõnul oli Euroopa parlamendi poolt rahastatava visiidi eesmärgiks arutada üldises julgeolekukeskkonnas toimuvaid muutusi, seda ka äsja Gruusias toimunu valguses ning üldisemaid arenguid NATO ja Euroopa Liidu kaitsepoliitikas.

„Tänases olukorras, kus kõneldes rahvusvahelisest julgeolekukeskkonnast on tõstatunud rida küsimärke, on väga oluline mõista, millised protsessid on käimas nii Euroopa Liidus kui NATOs“, ütles Raidma.
 

Raidma sõnul sai kogu komisjoni hõlmanud visiidist maksimaalset kasu tänu võimalusele arutada maailmas toimuvat erinevatel tasanditel.

„Lugedes 2004.a Riigikogu poolt kinnitatud Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluseid leiame sätte, mis viitab vajadusele seda dokumenti täiendada, kui on muutusi julgeolekukeskkonnas. Täna tundub, et aeg teema avamiseks on käes.” tõdeb Raidma.
 

25.-26. septembril toimus riigikaitsekomisjoni visiit Helsingisse, mille raames toimus Eesti ja Soome riigikaitsekomisjonide ühisistung ning erinevad kohtumised Soome välis- ja kaitseministeeriumi ning kaitseväe esindajatega.

„Taolistel parlamendikomisjonide kohtumistel on suur roll ühiste arusaamade kujundamises. Plaanime veel sellel sügisel samasugust kahepoolsete kohtumiste traditsiooni alustada Läti Seimi julgeoleku- ja kaitsekomisjoniga. Samuti on novembri alguses meil külas Rootsi Parlamendi riigikaitsekomisjon,” lisas Raidma.  

Komisjonide ühisistungil käsitleti riigikaitselisi arenguid mõlemas riigis ning vahetati mõtteid ka Eesti ja Soome koostöö arendamise ja rahvusvahelistel missioonidel osalemise osas. Taolised kohtumised Soome kolleegidega on pikaajaline traditsioon, mis sai alguse juba 1993.aastal.
 
Lähem informatsioon, Mati Raidma, telefon 50 74 112.
 
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside