Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Piirilepped allkirjastati 18. mail Moskvas.

Riigikogu erakorralisel istungjärgul võeti 78 poolthäälega ( 4 vastuhäält) vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus (660 SE).

Seaduse preambulas on öeldud, et lähtudes 24. veebruaril 1918 välja kuulutatud Eesti Vabariigi õiguslikust järjepidevusest, nii nagu see on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduses, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 20. augusti 1991 otsusest "Eesti riiklikust iseseisvusest" ja Riigikogu 7. oktoobri 1992 deklaratsioonist "Põhiseadusliku riigivõimu taastamisest" ning silmas pidades, et käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud leping muudab kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse §- ga 122 osaliselt 2. veebruari 1920 Tartu rahulepingu artikli III lõikes 1 määratud riigipiiri joont, ei mõjuta ülejäänud lepingut ega määra piirilepingutega mitteseotud kahepoolsete küsimuste käsitlemist,

Riigikogu otsustab:

§ 1. Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 121 punktile 1 ja §-le 122 ratifitseerida juurdelisatud Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline Eesti-Vene riigipiiri leping, mis kirjutati alla 18. mail 2005 Moskvas.

§ 2. Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 121 punktile 1 ja §-le 122 ratifitseerida juurdelisatud Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise leping, mis kirjutati alla 18. mail 2005 Moskvas.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside