Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (771 SE) teise lugemise. Eelnõuga tehtavad muudatused annavad võimaluse kehtestada õigusakte kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise kohta, mille jaoks ei ole vaja Euroopa Komisjonilt eelnevalt küsida abi andmise luba. Seaduse jõustumisest alates võivad eespool nimetatud abi anda ka sihtasutused. Maaelukomisjoni ettepanekul on eelnõu kolmas lugemine lülitatud homse täiskogu istungi päevakorda.

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:

Valitsuse algatatud erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (788 SE) näeb ette pikendada erastamisväärtpaberite kasutamise lõpptähtaega maa ja eluruumide erastamise maksevahendina kuni 31. detsembrini 2006.

Valitsuse algatatud pärimisseaduse eelnõu (761 SE) teenib eraõiguse süsteemi korrastamise eesmärki. Eelnõuga viiakse pärimisõiguse sisu vastavusse võlaõigusseaduse ja uue tsiviilseadustiku jõustumisega kaasnenud muudatustega. Eelnõu ei muuda oma põhiosas kehtiva pärimisseaduse struktuure ja üldisi põhimõtteid. Eelnõus on välja pakutud kehtivas pärimisseaduses sisalduva pärandvara nn vastuvõtusüsteemi asendamine nn loobumissüsteemiga.

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele Tallinn-Tartu maantee, eurole ülemineku ja seaduseelnõude kohta. Keskkonnaminister Villu Reiljan vastas küsimusele Läänemerd läbiviiva gaasijuhtme kohta. Siseminister Kalle Laanet vastas küsimusele päästeametnike palkade kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside