Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna kogunes oma aasta esimesele koosolekule Riigikogu naisteühendus, kes võttis luubi alla perevägivalla ja eriti laste kui perevägivalla ohvritega seotud probleemid. Tartu Ülikooli teadur Kadri Soo tegi põhjaliku ülevaate uurimustest, mis käsitlesid perevägivalla statistikat ning vägivalla mõju lastele. Soo sõnul on lähisuhte vägivalla mõjust lastele hakatud rääkima ja seda teadvustama alles viimastel aastatel.

Ühiselt tõdeti, et pilt, mis saadi Tartu Ülikooli teadurit kuulates, on tõsisem ja kurvem, kui meie ühiskonnas osatakse eeldada ja tähele panna. Lühikokkuvõtte tegi ka naisteühenduse praegune esimees Heljo Pikhof. „Perevägivallast rääkides tuleks rõhutada, et pered on erinevad ja vägivaldsed suhtedki on erinevad. Taolised vägivaldsed suhted esinevad kõikides riikides ca igas viiendas peres ja ei maksaks uskuda, et Eestis väga teisti on. Ainult Eestis on sund jääda vägivaldsesse suhtesse suurem kui mujal – arvatakse, et inimeste vahelised suhted on ainult kahe inimese omavaheline asi,“ ütles Pikhof. 

Koosolekul osalenud Tähtvere Avatud Naistekeskuse projektijuht Pille Rives tõi näiteid elust enesest, märkides, et on peresid, kus nii füüsiline kui vaimne vägivald on argipäev, mis kandub edasi põlvest põlve, kuid varjupaikade toimimiseks ja perevägivalla ohvrite abistamiseks puuduvad ressursid. Rivese sõnul on paljudes peredes vägivald kui õpitud toimetulekumehhanism.

Riigikogu naisteühenduse liikmed esitasid selle valdkonna spetsialistidele hulgaliselt küsimusi ja leppisid kokku, et seadusi tuleb karmistada.

Pikhof kutsus Riigikogu naisliikmeid esitama lähiajal oma ettepanekuid nii seadusandluse muutmiseks kui ka probleemile laiema kõlapinna saamiseks. Koosolekult jäid kõlama arvamused, et tuleks karmistada vastavaid karistusi karistusseadustikus, pakkuda koolitusi lasteaia- ja kooliõpetajatele, aga ka perearstidele, et nad oskaksid märgata perevägivalla ohvreid ja neid aidata. Ühiselt nõustuti, et väga oluline on meedia roll avaliku arvamuse kujundamisel. Lisaks peaks antud teemat käsitlema nii põhikoolis, gümnaasiumis kui kõrgkoolis. 

Naisteühenduse järgmine koosolek on planeeritud veebruari esimesele nädalale.

Lisainformatsioon: Heljo Pikhof, tel 51 19637

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside