Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu naisteühendus kohtus oma praeguse eesistuja Riigikogu liikme Olga Sõtniku eestvedamisel MTÜ Tech Sisters asutajate Janika Liivi ning Katrin Loodusega. Kohtumise eesmärgiks oli arutada naiste osalust IT-sektoris ning võimalusi, kuidas naistes IT-valdkonna vastu suuremat huvi äratada.

Liiv ja Loodus andsid ülevaate MTÜ Tech Sisters tegevusest ja eesmärkidest, aga ka naiste olukorrast IT-sektoris. 2012. aastal läbi viidud küsitluse kohaselt on nende gümnaasiumiõpilaste seas, kes kaaluvad oma haridustee jätkamist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alal, 29 % tüdrukud ja 71 % poisid, 2012. aastal oli IT Kolledžisse astujate hulgas naisi 24 %. Vastavalt 2011. aastal läbi viidud uuringule on aga IKT-sektorisse vaja lisaks 6000 spetsialisti, samas ei suuda meie ülikoolid sellises mahus uusi spetsialiste ette valmistada. Janika Liiv rõhutas, et nende MTÜ on loodud eesmärgiga ühendada tehnoloogiahuvilisi naisi ning propageerida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonda naiste seas laiemalt, et tekiks toetav kogukond, samuti julgustada naisi eksperimenteerima. Kuna enamik ameteid on tänapäeval suuremal või vähemal määral seotud IT-valdkonnaga, siis loodetakse laiendada ka naiste võimalusi tööturul.

Kohtumisest osa võtnud Riigikogu esimees Ene Ergma avaldas ettevõtlikele noortele naistele tunnustust ning lubas nende tegevust igati toetada. Ergma soovitas MTÜ-l Tech Sisters kaaluda koostöövõimalusi ka ülikoolidega, et koos üliõpilastega laiendada tegevusareaali ning korraldada IT-võimaluste tutvustamise üritusi koolides üle Eesti. Ergma arvates peitub suurim kasutegur selles, kui õpilased saavad ise praktilises tegevuses kaasa lüüa – see aitab valdkonna huvitavaks muuta ning annab lastele usu, et nad suudavad selles ka hakkama saada.

Olga Sõtnik: „Usun, et naiste suurem osalus IKT- ja tehnoloogia sektoris laiemalt aitab kaasa sooliste stereotüüpide murdmisele tööturul ja vähendab meeste ja naiste vahelist palgalõhet, kuna antud valdkonna palgatase on üldiselt kõrge.“

Kohtumisest võtsid lisaks Ergmale ja Sõtnikule osa veel Riigikogu liikmed Kaja Kreisman, Heljo Pikhof ning Urve Tiidus.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside