Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 71 poolthäälega vastu valitsuse algatatud pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse (561 SE), millega muudetakse jäätmete taaskasutamine, eelkõige materjalina ringlussevõtt, märgatavalt keskkonnahoidlikumaks. 

„Pakendijäätmete suuremal taaskasutamisel on otsene positiivne keskkonnamõju ringlussevõetud materjalide kasutamise kaudu,“ ütles keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra. Ta selgitas, et seaduse menetlemise käigus lähtuti loogikast, et kõik turule lastud pakendid on vaja liigiti kokku koguda lähtudes materjali liigist. See annab võimaluse need uuesti ringlusse või vähemalt taaskasutusse võtta, mis on olulise tähtsusega keskkonnahoiu seisukohalt. Liigiti kogumise eelduseks on vastavate konteinerite paigaldamine. Vakra toonitas, et elanike olukord jäätmeteveo seisukohalt paraneb tunduvalt konteinerite arvu suurendamise kaudu.“Seadus reguleerib täpsemalt laiendatud tootjavastutuse põhimõttel toimivate pakendi taaskasutusorganisatsioonide tegevust. Sellega tõhustatakse kontrolli nende tegevuse üle. Senine praktika on näidanud, et pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteem ei toimi vajalikul tasemel ega taga riigi taaskasutamiskohustuste täitmist,“ ütles Vakra. 

Seadusega tõstetakse trahviraha 3 200 eurolt 32 000 euroni pakendijäätmete taaskasutamise kohustuse täitmata jätmise ja pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise kohustuse täitmata jätmise ning tagasivõtmise nõuete rikkumise eest. Trahviraha suurendamise aluseks on vajadus tõsta trahvimäärad jäätmeseadusega sätestatud tootja vastutusega seotud trahvimääradega samale tasemele. 

Riigikogu pressiteenistus 

Tagasiside