Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 62 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (487 SE), mis muudab Kaitseväe struktuuri, et viia ellu riigikaitse arengukavas ettenähtud muudatused, et korrastada Eesti kaitsmiseks vajalikke sõjalisi võimeid. 

Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma märkis, et seadus muudab Kaitseväe struktuuri, milles reorganiseeritakse maaväe ja mereväe staabid. Likvideeritakse maaväe ülema ametikoht ja luuakse Kaitseväe juhataja asetäitja ametikoht. 

„Eelnõu autorid ja selle koostamise protsessis osalenud ohvitserid on veendunud, et seadusega paraneb kaitseväe juhtimine ja kaasneb ülesannete täitmise efektiivsus ning olemasoleva personali optimaalsem kasutamine,“ ütles Raidma. 

Vastuvõetud seadus lahendab ka kaitseväeluure peatüki rakendamisel esilekerkinud praktilised probleemid. Seadus loob eeldused varustatud, relvastatud ja mehitatud kiirreageerimisvõimeliste üksuste väljaarendamiseks. Seadus jõustub 1. augustil 2014. 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside