Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise

Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) võimaldab investeerida pensionifondide vara börsil noteerimata väärtpaberitesse senise 10 protsendi asemel kuni 30 protsenti. „Samuti võib muudatuse tulemusena pensionifond omandada ettevõtetes üle 10 protsendilist osalust ja kontrollosalusi. Kehtiva seaduse järgi ei või pensionifond omada üle 10 protsendi ühe ettevõtte aktsiatest,“ ütles selgituseks rahandusminister Sven Sester.

Rahanduskomisjoni poolne ettekandja Aivar Sõerd tegi ülevaate komisjonis toimunud arutelust, mille käigus tõdeti, et Eestis on vaja luua paremad võimalused pensionifondidele investeerimiseks.

Sõerd märkis läbirääkimistel, et pensionifondide vahendid on üheks oluliseks pikaajalise kapitali allikaks. Kapitali kättesaadavus suurendab tööhõivet, tootlikkust ja innovaatilisust. „Pensionifondide investeeringud kohalikule kapitaliturule elavdaksid siinset turgu. Mida suurem on kohalik kapitaliturg, seda suurem on investeerimisalternatiivide valik, seda eelkõige alustavatele ja kiiresti kasvavatele ettevõtetele,“ ütles Sõerd. Ta lisas, et seadusemuudatuse jõustumine ei tähenda seda, et pensionifondide investeeringud Eestis varadesse koheselt ja kiiresti kasvama hakkavad. Seega on vaja täiendavaid samme selle eesmärgi saavutamiseks. Investeerimiskõlblike varade pakkumist, suuremat turuosaliste aktiivsust ja üldist elavnemist Eesti väärtpaberiturul aitaks tuntavalt tõsta ka mõne riigile kuuluva äriühingu vähemusosaluse  börsile viimine. Mõju börsile oleks seda suurem, mida suurema ja atraktiivsema ettevõtte suudab riik börsile tuua.

Valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõuga (23 SE) võetakse täielikult üle EL-i merestrateegia raamdirektiiv. See sätestab liikmesriigi kohustuse koostada merestrateegia, mille eesmärgiks on mereala hea seisundi saavutamine. Eesti merenduspoliitika aastateks 2012–2020 alusel koostab keskkonnaministeerium merestrateegia, mis saab 2012. aastal kinnitatud merenduspoliitika osaks. Selle üks eesmärk on merekeskkonna seisundi parandamine. Merestrateegia koostamise käigus tehakse esialgne mereala seisundi hindamine ning määratletakse mereala hea keskkonnaseisund ja keskkonnaalased sihid. Merestrateegiat ajakohastatakse iga kuue aasta järel selle kinnitamisest arvates.

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

[email protected]

 

 

 

 

 

Tagasiside