Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon saatis täiskogusse esimesele lugemisel valitsuse algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE). Eelnõu on täiskogus 21. novembril. Komisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada.

Keskse teemana oli komisjonis arutusel küsimus, mis puudutab alaealiste õigust omandada alkoholi. Kehtiva seaduse § 47 lõike 1 kohaselt on alaealisel keelatud alkohoolse joogi omandamine üleüldse, mis justiitsministeeriumi hinnangul võib olla põhjendamatu omandiõiguse piiramine, kuna alkohoolse joogi omandamine võib toimuda ka pärimise kaudu.

Eelnõu säilitab ühelt poolt kehtivas alkoholiseaduses olevad piirangud, mis keelavad alaealisele alkoholi pakkuda või müüa. Teiselt poolt sätestatakse, et alaealisel on keelatud vallata alkohoolset jooki, välja arvatud juhul, kui alkohoolne jook on suletud pakendis.

Lisaks täiendab eelnõu senist regulatsiooni, mille kohaselt ei tohi alaealist rakendada töödel, mis on seotud alkoholi käitlemisega: eelnõu lisab siia klausli, et see on lubatud ladustamisel või edasitoimetamisel kaubanduslikul eesmärgil, kui on tagatud, et alaealine puutub selle käigus kokku üksnes suletud pakendis alkoholiga.

Eelnõu peamine eesmärk on põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi sõnul lahendada alkoholi käitlemise üle teostatava järelevalvega seonduvad kiireloomulised küsimused. Muuhulgas muudab eelnõu käitlemiseks mittelubatud alkoholi konfiskeerimise korda. Kehtiva seaduse kohaselt on käitlemiseks mittelubatud alkoholi konfiskeerimine kohustuslik. Eelnõu kohaselt loobutakse kohustusliku konfiskeerimise nõudest ning konkreetse otsuse tegemine jääb edaspidi järelevalveasutuse pädevusse. Käitlemiseks mittelubatud alkoholi avastamise korral on edaspidi võimalus piirduda ka ettekirjutuse tegemisega, et kutsuda toode turult tagasi ning viia see nõuetega kooskõlla. Seeder tõi näiteks olukorra, kus veinipudeli sildil on trükiviga. Sellisel juhul oleks ta sõnul konfiskeerimine ja sellega kaasnev alkoholi hävitamine põhjendamatu. Samas muud sanktsiooni kehtiv seadus ta sõnul ei võimalda.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside