Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu majanduskomisjon kutsus esmaspäeval sotsiaalpartnerid ühe laua taha arutama uut planeerimisseaduse eelnõu, avalikust istungist Riigikogu konverentsisaalis toimub ka veebiülekanne.

Arutelule on kutsutud siseministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, maastikuarhitektide liidu, arhitektide liidu, planeerijate ühingu, linnade liidu ja maaomavalitsuste liidu esindajad. Ülejäänud huvitatud osapooltel on istungil võimalik arvamust avaldada eelnimetatud osalejate vahendusel. Samuti osaleb arutelul eelnõu algatajana justiitsministeerium.

Eelnõu eesmärk on kehtestada uus planeerimisseadus, mis korrastab planeerimise valdkonda puudutavat õigust. Eelnõu on osa planeerimis- ja ehitusõiguse kodifitseerimisest. Eelnõus on planeeringud ja nende menetlused eristatud liikide kaupa. Lisaks juba kehtivas seaduses olemasolevatele üleriigilisele, maakonna-, üld- ja detailplaneeringule on eelnõus uute liikidena välja toodud riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringud, mida nõuavad riigi või rahvusvaheliselt seisukohalt tähtsad ehitised.

Eriplaneeringute koostamisel on kohustuslik kavandatavale ehitisele sobivaima asukoha leidmiseks kaaluda alternatiivseid asukohti. Erimenetluses kehtestatud planeeringu alusel on võimalik alustada ehitusprojekti koostamist. Eelnõu järgi on kohalikul omavalitsusel võimalik üksikelamu ehitamise korral detailplaneeringu menetlusest loobuda ja asendada see projekteerimistingimustega. Seejuures tuleb järgida piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringut. Lisaks on sätestatud detailplaneeringu menetlemisele tähtajaks kolm aastat.

Eelnõu läbis Riigikogu täiskogus esimese lugemise 25. veebruaril ja on saanud seejärel väga palju arvamusi.

Majanduskomisjoni avalikku istungit, mis algab kell 11.10, saab jälgida Riigikogu siit.

Kõigi majanduskomisjonile seni saabunud ettepanekutega on võimalik tutvuda siin

 

 

Tagasiside