Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendaval istungil lõpetati kultuurikomisjoni ettepanekul valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE) teine lugemine. 

Eelnõu eesmärk on hariduskorralduse kaasajastamine: paremini tagada kvaliteetse hariduse võrdne kättesaadavus, muuta põhikooli ja gümnaasiumi tegutsemise vorme, õppetöö korraldust, kooli juhtimist, õpetajate tööd, nende töö tasustamist ning kooli rahastamise põhimõtteid. Teise lugemise käigus otsustas kultuurikomisjon eelnõust välja jätta kolme õppesuuna kohustuse gümnaasiumiastmes, samas on eelnõus säte, mis kohustab gümnaasiumi pakkuma õpilastele erinevaid valikuvõimalusi. Kultuurikomisjon tegi ettepaneku jätta antud eelnõust välja kavandatavad muudatused seoses rahastamisega. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja Eesti Keskerakonna fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 35 poolt, 51 vastu, 1 erapooletu. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside