Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata täiskogusse esimesele lugemisele keskmise palgaga seotud ametipalku käsitlevad eelnõud (296 SE) ja (342 SE). Mõlemad eelnõud on täiskogus 7. oktoobril. Komisjoni ettepanek on nende eelnõude esimene lugemine lõpetada.

Tänane arutelu komisjonis keskendus nende eelnõu põhiseaduslikkusele. Arutelust võtsid osa Riigikohtu esimees Märt Rask, õiguskantsler Indrek Teder, Vabariigi Presidenti õigusnõunik Aaro Mõttus ja Riigikontrolli peakontrolör Ülle Madise.

Komisjon tõdes, et antud eelnõude suhtes ei ole õigusekspertide hulgas ühest seisukohta põhiseadusele vastavuse osas ja leidis, et õige oleks suunata arutelu nende eelnõude üle täiskogu saali.

Eelnõu (296 SE) reguleerib Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmist 2009. aasta jaanuarist kuni 2010. aasta 28. veebruarini. Eesti keskmise palgaga on seotud Riigikogu liikme, Vabariigi Presidendi, peaministri, ministri, kaitseväe juhataja, riigikontrolöri, õiguskantsleri, kõigi kohtuastmete kohtunike ning soolise võrdõiguslikkuse voliniku ametipalk. Kaudselt on keskmise palgaga seotud ka teisi ametikohti, näiteks riigisekretäri ning abiministri palk on seotud ministri palgaga.

Eelnõu (342 SE) reguleerib vaid Riigikogu liikmele palga maksmist 2009. aasta jaanuarist kuni 2010. aasta 28. veebruarini. Eelnõu algatamise ajendiks oli soov eraldada Riigikogu liikmete palga temaatika eraldi eelnõusse, et kanaliseerida tekkinud põhiseaduslik dispuut põhiseaduse § 75 tõlgenduse üle ühe konkreetse eelnõu piiridesse.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

25. september 2008

Tagasiside