Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma aseesimehed Enn Eesmaa ja Tõnis Lukas osalesid 29. septembrist kuni 3. oktoobrini IPU 109. assambleel Genfis, kus olid kohal 122 riigi parlamendidelegatsioonid.

Eesti delegatsioon võttis osa geopoliitilise riikide ühenduse 12+ tööst ning kolme komitee tegevusest, kus Eesti esindajad esinesid ka sõnavõttudega.

Kuna Eestit esindas assambleel seekord vaid 2 parlamendiliiget, siis jäi Eestil üks koht IPU nõukogus täitmata, samuti jäi assambleel üks hääl vähemaks.

Assamblee lülitas täiendavalt päevakorda erakorralise küsimusena Palestiina-Iisraeli konflikti lõpetamise ja rahu saavutamise Lähis-Idas. Nii erakorralises küsimuses plenaaristungil kui ka komiteedes võeti pärast arutelusid vastu resolutsioonid.

Peatati Guinea-Bissau ja Iraagi liikmelisus seoses momendil puuduvate demokraatlike parlamentidega, samuti Gruusia, Libeeria, Malawi, Marshalli Saarte, Paraguay ja Ameerika Ühendriikide liikmelisus seoses liikmemaksude mittetasumisega.

Vaidluse tekitas järgmise assamblee toimumisega seonduv. IPU 110. assamblee toimumiskoht Londonis hääletati maha seoses Euroopa Liidu riikides kehtiva reisikeeluga mõningate Zimbabwe parlamendiliikmete suhtes. Juba pikemat aega võib täheldada vastuolu arenenud maade ja arengu- ning vähearenenud maade vahel. Seekordne hääletustulemus: 80 poolt, 112 vastu ja 27 erapooletut Londonis toimuva assamblee osas näitas arengu- ja vähearenenud riikide konsolideerumist. Nimetatud hääletusel andis Eesti oma 2 häält sarnaselt teiste EL ja 12+ riikidega (erandiks oli Prantsusmaa) Londoni kandidatuuri poolt. Kinnitati järgmise assamblee päevakord, kuid toimumise koht jäi veel lahtiseks.

Riigikogu pressitalitus

Lisainformatsioon:

Annika Milt, delegatsiooni sekretär, tel 631 6392

Tagasiside