Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti soovib arengukoostöös keskenduda lähiregioonidele.

Riigikogu väliskomisjoni, Euroopa Liidu asjade komisjoni ja kolmanda sektori esindajad kohtusid täna Euroopa Komisjoni arengu- ja humanitaarabi voliniku Louis Michel´iga, kes on Eestis ühepäevasel visiidil.

Eurovolinik tutvustas kohtumisel Toompeal Euroopa Liidu arengukoostööpoliitikat, ÜRO aastatuhande arengueesmärkide saavutamist ning ootusi Eesti panuseks ELi arengukoostööpoliitikasse.

Michel märkis, et ELi liikmesriigid ja Euroopa Komisjon annavad kokku rohkem kui 50% ülemaailmsest ametlikust arenguabist, samuti on EL üks suurimaid humanitaarabi doonoreid maailmas andes ligi 30% humanitaarabist.

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa selgitas, et Eesti on aktiivselt lülitunud vastavalt oma majanduslikele võimalustesse rahvusvahelisse arenguabi projektidesse. ” Eesti otsustas just eraldada Sudaani Darfuri piirkonna põgenike abistamiseks 400 000 krooni, seda lisaks mullu antud poolele miljonile kroonile,” märkis Eesmaa. Ta rõhutas, et Eesti on erinevalt ”vanadest” doonorriikidest oma arengukoostöös keskendunud Aafrika riikide asemel eelkõige lähiregiooni riikidele, kelle probleeme tuntakse hästi ja kellele saab edasi anda taasiseseisvumisprotsessis saadud kogemusi ning oskusteavet. Samas ei ole unustatud ära ka Aafrika riike, kus Eesti kolmanda sektori esindajad on osalenud Aafrika riikide koolitusprogrammis.

Kohtumisel juhiti tähelepanu arengukoostööalase teavitustöö ulatuslikuma korraldamise vajadusele. Otstarbekas oleks uutes liikmesriikides viia läbi EL arengukoostöö teavituskampaaniad ja tõlkida vajalikud teavitusmaterjalid ka eesti keelde.

Eesti arengukoostöö aluseks on Riigikogu poolt 15. jaanuaril 2003 heaks kiidetud ”Eesti arengukoostöö põhimõtted”, mis määratleb arengukoostöö prioriteedid riikide ja regioonide ning valdkondade järgi. Samuti arengukoostöö erinevad vormid.

Kolmanda sektori esindajatest olid kohtumisel Arengukoostöö Ümarlaua, Avatud Eesti Fondi, Eesti Looduskaitse Seltsi, Eesti Euroopa Liikumise ja E-riigi Akadeemia esindajad.

Michelil on kavas veel kohtumised peaminister Andrus Ansipi ja välisminister Urmas Paetiga.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside