Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Uuringu eesmärk on huvirühmade kaasamine õigusloome protsessi.

Riigikogu kodanikeühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamise toetusrühma liikmed kuulasid täna ära poliitikauuringute keskuse Praxis eksperdid Eveli Illingu ja Aare Kasemetsa ning hindasid projektrühma esialgseid soovitusi kodanikeühenduste paremaks teavitamiseks ning kaasamiseks õigusloomes.

Praxise projekt keskendub era- ja mittetulundussektori kaasamise kahele komponendile – konsulteerimisele ja osalemisele – õigusaktide ja poliitikadokumentide väljatöötamisel ministeeriumide ja Riigikogu tasandil.

Uuringu tulemuste põhjal valmivad ettepanekud, kuidas ühtlustada ja tõhustada huvirühmade kaasamist õigusloome erinevatel etappidel. Projekti lõppeesmärk on töötada välja ühised põhimõtted huvigruppide kaasamiseks õigusloome ja poliitikakujundamise protsessi. Riigikogu liikmetega arutati küsitlustulemuste analüüsi peamiste järelduste paikapidavuse ja soovituste realistlikkust. Projektrühma esindajate hinnangutel kogusid nad tänasest arutelu käigus veel mitmeid lisaideid, mis aitavad täpsustada uuringu lõpparuannet. Uuringu esitlus toimub 14. detsembril.

Riigikogu EKAK-i rakendamise toetusrühma liikmetest osalesid arutelul Avo Üprus, Olav Aarna ja Mihhail Lotman. Riigikogu liikmed avaldasid lootust, et uuringu tulemusi saab kasutada lisateabena ka Riigikogus toimuval Eesti Kodanikeühiskonna Arengu Kontseptsiooni (www.emy.ee) rakendamise arutelul riiklikult tähtsa küsimusena, mis peaks toimuma pärast riigieelarve vastuvõtmist.

Lisainfo: [email protected]

Tagasiside