Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon ja Euroopa Liidu asjade komisjon esitasid täna Riigikogule Riigikogu otsuse eelnõu, millega parlament küsib Riigikohtult seisukohta, kuidas euro kasutuselevõtt Eestis 2007. aastal on kooskõlas Eesti põhiseadusega.

Täpsemalt peaks Riigikohus eelnõu kohaselt andma seisukoha, “kas Eesti Vabariigi põhiseaduse § 111 saab koostoimes Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadusega tõlgendada selliselt, et Eesti Pank säilitab majandus- ja rahaliidu täieõiguslikuks liikmeks olemise tingimustes Eesti krooni emiteerimise õiguse.”

Nagu osutati põhiseaduskomisjonis, on Euroopa Keskpank avaldanud oma raportites väidetavalt kahtlust, et Eesti Pank võib Eesti põhiseaduses §111st tulenevalt säilitada Eesti krooni emiteerimise õiguse ka majandus- ja rahaliidu täieõigusliku liikmelisuse tingimustes.

Majandus- ja Rahaliidu täieõigusliku liikmelisuse tingimustes kaob käibelt Eesti kroon ning Eesti Pank hakkab osalema eurode ringluse korraldamises vastavalt Eesti Vabariigi kohustustele Euroopa Liidu ees. Eesti põhiseaduse §111 järgi on Eesti raha emissiooni ainuõigus Eesti Pangal; põhiseaduse täiendamise seaduse § 2 ütleb omalt poolt, et Eesti kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust, arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Põhiseaduskomisjon soovib panna Riigikogu otsuse “Riigikohtu seisukoha taotlemine põhiseaduse §111 põhiseaduse täiendamise seaduse ja Euroopa Liidu õigusega koostoimes tõlgendamise asjus” eelnõu esimesele lugemisele kolmapäeval 25. jaanuaril ja eelnõu esimesel lugemisel otsusena vastu võtta.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside