Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Külalised huvitusid laste ja noorsooprogrammidest.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial ja kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna kohtusid Bundestagi perekonna-, seenioride- ja noorsoopoliitikakomisjoni liikmetega.

Bundestagi seitsmeliikmelise delegatsiooni juht Kerstin Griese ütles, et külakäigu eesmärgiks on tutvuda Euroopa Liidu uute liikmesriikide noorsoopoliitika ja programmidega.

Mai Treial tutvustas Riigikogu sotsiaalkomisjoni tegevust laste ja noortega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamisel. Eestis on oluline demograafilise olukorra parandamine, sest meil on pidevalt vananev rahvastik. Seoses sellega on erilise tähelepanu all abinõud sündivuse suurendamiseks. Samuti laste õiguste kaitse. Treial märkis ära olulise sammuna vanemahüvitise, lastetoetused, üksikvanemate toetused ja lasterikaste perede toetused. Samuti tõi ta välja pensionikindlustusega seotud probleemid, märkides ära pensionide tõstmise programmi järgmise kolme aasta jooksul.

Olav Aarna tutvustas kohtumisel hariduselu ja noorsoo huvialase hõivatusega seotud probleeme.

Külalised tundsid huvi lasteaedade kohtade arvu ja noorsoo sporditegevuse korraldamise vastu.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside