Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon valis oma tänasel istungil komisjoni esimeheks Andres Anvelti  ja aseesimeheks Liisa-Ly Pakosta. Andres Anvelti toetas 4 komisjoni liiget ja Liisa-Ly Pakostat 3 komisjoni liiget, üks hääletamisedel oli kehtetu. Komisjoni uuesti kokkukutsumine ja esimeeste valimine tulenes 1. aprillist 2013 jõustunud uuest korruptsioonivastasest seadusest, millega tekkis komisjoni tegevuseks uus õiguslik alus ja tuli komisjon uuesti moodustada.

„Erikomisjoni uued funktsioonid tõstavad tuntavalt nii komisjoni liikmete kui ka tema juhi vastutust avalikkuse ees. Erikomisjon peab olema võimeline andma objektiivseid hinnanguid kõrgemate riigialamate suhtes üleskerkinud korruptiivsete kahtluste puhul. See eeldab aga objektiivset ja poliitikavälist kaalutlemist ning dialoogi komisjonis esindatud erinevate erakondade vahel. See on keeruline väljakutse, kuid kindlasti on eesmärgi selline saavutamine võimalik,“ märkis uuesti komisjon esimeheks valitud Andres Anvelt.

1.aprillist jõustunud korruptsioonivastane seadus laiendab erikomisjoni volitusi teha parlamentaarset järelvalvet korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle ja võimaldab komisjonil omal algatusel arutada korruptsioonivastases seaduses nimetatud ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid ja anda nende kohta ka hinnanguid. Nende ülesannetega seoses on seaduses rõhutatud komisjoni õigust välja kutsuda isikuid ja nõuda tutvumiseks andmeid ja dokumente.

Uude komisjoni kuuluvad Rein AidmaAndres AnveltHelmen KüttLauri LaasiMeelis MälbergLiisa-Ly PakostaAivar Riisalu ja Peeter Laurson. Nende asendusliikmed on Kalev LilloJaak AllikRein RandverPriit ToobalLauri Luik,Andres Jalak ja Tarmo Tamm.

 Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside