Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

EL asjade komisjoni, kultuurikomisjoni, majanduskomisjoni, rahanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni tänasel ühisistungil oli arutuse all konkurentsivõime kava „”Eesti 2020’” ettevalmistuste ülevaade”, mis kirjeldab Eesti majanduspoliitika seniseid suundi ja annab ülevaate Eesti majanduskasvu olulistest eesmärkidest Euroopa Liidu 2020 strateegia raames.

Istungil osalenud komisjonide liikmete suhtumine Eesti konkurentsivõime kavasse oli soosiv, kuid tehti ka ettepanekuid selle täiendamiseks ja täpsustamiseks.
 
„On väga oluline, et Riigikogu kaasati konkurentsivõime kava Eesti 2020 dokumendi koostamise nii varajases etapis. EL 2020 strateegia eesmärkide saavutamine eeldab, et liikmesriigid suhtuvad enda võetud kohustustesse täie tõsidusega,” ütles EL asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson.
 
Ülevaate konkurentsivõime kava ”Eesti 2020’”  ettevalmistustest ja selles seatud eesmärkidest andis riigikantselei strateegiabüroo strateegiadirektor Keit Kasemets, kelle sõnul on Eestil kaks keskset väljakutset: saavutada tootlikkuse kiire kasv nii suurema kapitalimahukuse kui kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste kaudu ning taastada majanduskriisi eelne kõrge tööhõive tase. 2020. aastaks peaks tööhõive määr vanusegrupis 20-64 olema 76%  ja tootlikkus 80% EL keskmisest.
 
Ettevõtluskeskkonna eesmärkidena näeb Eesti konkurentsivõime kava ette saavutada teadus- ja arendustegevuse investeeringute tase 3% SKPst  ja suurendada Eesti ekspordi osatähtsust maailma kaubanduses vähemalt 0,110%ni.
 
Energeetikas seatakse eesmärgiks pikaajaliste struktuursete muutuste elluviimine kooskõlas Eesti energia julgeoleku ja energiasäästu eesmärkidega. Kava näeb muuhulgas ette taastuvenergia osakaalu tõstmise 25%ni energia lõpptarbimisest ja energia lõpptarbimise taseme säilitamise 2010. aasta tasemel ehk energia lõpptarbimise vähendamine ligikaudu 15% võrreldes 2020. aastaks prognoositud tasemega.
 
Täna Riigikogus esitletud ülevaate näol on tegemist Euroopa 2020 strateegia Eesti poolse rakendamise ühe osaga. Euroopa Komisjoni ettepanekul ning EL liikmesriikide nõusolekul on riiklike kavade hetkeseisu ülevaate Euroopa Komisjonile esitamise ajaks 12. november 2010. Komisjon arvestab liikmesriikide ülevaadetega iga-aastase majanduskasvu raporti koostamisel, mis valmib esimest korda 2011. aasta jaanuaris.
 
Konkurentsivõime kava „Eesti 2020”  valmib ja kinnitatakse Eesti valitsuse poolt lõplikult 2011. aasta aprilli lõpuks.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside