Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni tänasel istungil, kus olid kõne all Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu 14. ja 15. mai istungil, oli üheks keskseks teemaks viimastel nädalatel Eesti vastu suunatud küberrünnakud. Sama teema oli eile kõne all ka väliskomisjonis, kus kerkis üles küsimus, kas Eesti võiks algatada küberründe vastu suunatud konventsiooni väljatöötamise.

„Tänane olukord osutab vajadusele, et Riigikogu erinevad komisjonid peaksid küberründe teema, mille alla Eesti valitsusasutused ja eraettevõtted on praegu sattunud, põhjalikumalt üles võtma ja kaaluma näiteks seda, millised samme on võimalik astuda rahvusvahelise küberründe vastase konventsiooni loomise suunas. Ka peame põhjalikult käsitlema olukorda, mis on tekkinud seos Venemaa poolt kehtestatud varjatud majandusblokaadiga Eesti vastu. See teema tuleks jõuliselt tõstatada Euroopa Liidu erinevates instantsides,” ütles Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees ja väliskomisjoni liige Marko Mihkelson täna. 

 

Nii küberrünnakute kui ka Venemaa varjatud majandussanktsioonide teema kerkisid tänasel Euroopa Liidu asjade ja väliskomisjoni ühisistungil üles seoses EL välissuhete nõukogu päevakorrapunktiga, mille kohaselt arutab nõukogu ettevaatavalt ka Samaaras 18. mail toimuva Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumisega seonduvat. Välisministeeriumi asekantsleri Euroopa Liidu küsimustes Kaja Taela sõnul tõstatab  Eestil seal need enda jaoks olulised teemad, mis seotud viimaste sündmustega.

Euroopa Liidu üldasjade ka välissuhete nõukogu seekordsel kohtumisel osalevad välisministrite kõrval ka arengukoostöö ja kaitseministrid. Kaitseministeeriumi ESDP büroo juhataja Marek Ühtegi tõi esile, et küberrünnakute küsimusega tegeleb aktiivselt ka kaitseministeerium. 

Nõukogul kõne alla tulevast Euroopa Liidu arengukoostööst kõneldes rõhutas Kaja Tael, et kuigi Eesti jääb arengukoostöö rahastamisel Euroopa Liidu seatud eesmärkidest maha, siis on Eesti arengukoostööks eraldatud summad viimastel aastatel palju kasvanud, aga siit tuleb ta sõnul ka edasi minna.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside