Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjoni ja õiguskomisjoni tänasel ühisistungil, kus oli arutusel kiirlaenudega seotud probleemid, tegid komisjonid justiitsministeeriumile ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku hiljemalt Riigikogu sügisistungjärguks välja töötada võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muudatused, mis tagaksid laenuvõtjate parema teavituse ja kaitstuse. Ka leidsid komisjonid, et tarbijakaitseamet peab juba kehtiva seadusandluse raames järelvalvet kiirlaenude suhtes tõhustama.

„Mitmed kiirlaenude reklaamid on vastuolus vastutustundliku käitumise ja reklaamiseaduse nõuetega, mille suhtes peab tarbijakaitse koheselt reageerima. Kindlasti pole hea tava ja vastutustundliku käitumisega kooskõlas näiteks laste ära kasutamine kiirlaenude reklaamis,“ ütles majanduskomisjoni esimees Arto Aas. „Meie nägemuses tuleb seadusemuudatused vastu võtta veel sügisel, et aasta lõpuks saabuks rahulik jõuluaeg, mitte agressiivne laenuaeg. Mõistlik kiirlaenude pakkumine on üks osa majandusruumist, aga vastutustundetu laenamine ei tohi tekitada täiendavaid sotsiaalmajanduslikke probleeme.”

Õiguskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi hinnangul tuleb seadusemuudatusi välja töötades keskenduda eelkõige vähem kaitstud poole õigustele. „Panustada tuleb just nõrgema poole, see tähendab laenuvõtja kaitsmisele, kuna laenuvõtja ei pruugi alati aru saada oma teo tagajärgedest. See tähendab teiselt poolt, et tuleb seada suurem vastutus laenuandjale ja tõhustada kontrolli tema tegevuse üle,“ ütles Pomerants.

Tarbijakaitseametist peadirektor Andres Sooniste tõi oma ettekandes SMS laenud peamise probleemina esile suured leppetrahvid ja viivised, laenuvõtja vähese teavitamise ning moraalselt tundlikud ja ebaeetilised reklaamid („Pank ei tea“, „Raha saad praegu, maksma hakkad kolme kuu pärast“ jt.), mis soodustavad vastutustundetut käitumist.

Tänasel ühisistungil osalesid rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna juhataja Thomas Auväärt, justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhtaja Indrek Niklus, tarbijakaitseametist peadirektor Andres Sooniste ja peajurist Peeter Milvere, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi  siseturuosakonna kaubandustalituse juhataja Anne Laar, sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Riho Rahuoja, finantsinspektsioonist juhatuse liige Kilvar Kessler ja finantsteenuste järelevalve divisjoni juht Andre Nõmm.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside