Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni tänasel ühistungil oli arutusel õiguskantsleri poolt 15. septembril 2009 Riigikogule esitatud ettekanne nr 1 “Rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus sõltuvushäiretega lastele”, milles õiguskantsler juhib tähelepanu asjaolule, et puudub riiklik sõltuvushäiretega lastele mõeldud rehabilitatsiooniteenuse kontseptsioon, mis tagaks laste põhiõiguste kaitse. Ka on välja töötamata riiklik finantseerimismudel rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks ja enamikus Eesti paikades pole sõltuvushäiretega lastele rehabilitatsiooniteenus kättesaadav.

Õiguskomisjoni ja sotsiaalkomisjon asusid oma tänasel istungil seisukohale, et õiguskantsleri ettekandes sisalduvad väited on põhjendatud ja välja toodud probleemid vajavad lahendamist.
Riigikogu komisjonid tegid sotsiaalministeeriumile ettepaneku lähema kuue kuu jooksul välja töötada sõltuvushäiretega laste rehabilitatsiooniteenuse sisu ja finantseerimismudelit kirjeldav eelnõu ning esitada see Riigikogule enne 2010. aasta kevadistungjärgu lõppu. Eelnõu peaks käsitlema antud kontekstis ka laste põhiõigusi ja selle võimalikku lubatud riivet.
 
“On selge, et riik peab tegema tänasest oluliselt enam selleks, et tuua sõltuvusse langenud või käitumishäiretega lapsed ühiskonda tagasi. Esimene samm selleks on panna seaduse tasemel paika see, millist abi on sellisel lapsel õigus saada, mis on nn rehabiliteerimisteenuse sisu ja mil määral on mõjutusvahendi kohaldamisel õigus piirata lapse põhiõigusi,” ütles Riigikogu õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher.
 
Kuna sõltuvushäiretega laste rehabilitatsiooni osas on oma roll nii sotsiaalministeeriumil kui ka teadus- ja haridusministeeriumil, väljendasid Riigikogu komisjonid oma muret tõsiasja pärast, et vastutus nende kahe vahel ei ole piisavalt täpselt paigas. Et tegemist on ka narkoennetusliku valdkonnaga, pidasid komisjonid vajalikuks nimetatud teema arutamist justiitsministeeriumi juures tegutsevas Kuriteoennetuse Nõukogus selleks, et rääkida läbi erinevate ametiasutuste kohustused ja vastutus antud valdkonnas.
 
Tänasel istungil osalesid õiguskantsler Indrek Teder, õiguskantsleri asetäitja-nõunik Nele Parrest, õiguskantsleri nõunik Andres Aru, justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Tuuli Ploom, sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist Maris Salekešin, Kristiine linnaosa sotsiaalkeskuse sotsiaalpedagoog Koidu Saame ja Tallinna Laste Turvakeskuse juhataja Erki Korp.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside