Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Homme, 10. juunil kell 7 toimub Euroopa Liidu asjade komisjoni ja majanduskomisjoni ühine väljasõiduistung Narva Elektrijaamad ASi, põlevkivitehasesse ja Estonia kaevandusse. Väljasõidu teema on „Eesti põlevkivienergeetika ja EL“.

Väljasõidu eesmärk on   tutvuda kohapeal kõigi põlevkiviga seotud energiatootmise etappidega (kaevandamine, elektri-ja soojuse tootmine, põlevkiviõli tootmine, jäätmete ladustamine kontekstis innovatsioon) ning kohtuda vastavate tootmise etappide eest vastutavate ettevõtte juhtidega. 

Kavas on käsitleda järgmisi teemasid:

* Eesti ELiga ühinemislepingust tulenevate keskkonnakohustuste täitmine,
* kasvuhoonegaaside lubatud koguste (periood 2008-2012) üle peetav kohtuvaidlus ja ettevalmistused kauplemisperioodiks, mis algab aastal 2013,
* uute tehnoloogiate kasutuselevõtt (põlevkivituha kasutamine tsemenditööstuses – põllumajanduses, põlevkiviõli kasutamine mootorkütusena, CO2 geoloogilise säilitamise võimalused),
* põlevkiviplokkide investeeringute toetamine.
 
Alates 1. jaanuarist 2016 tuleb Eestil põlevkivi põhise elektritootmise heitmed viia vastavusse EL direktiividega, mille tulemusena suletakse täna kasutada olevast ligikaudu 2200 MW-st võimsustest umbes 948 MW. 2010 aastal AS Eleringi poolt valminud varustuskindluse aruanne järeldab, et ilma täiendavate uute võimsusteta on Eestis alates 2016. aastast mitmesaja megavatine tootmisvõimsuste puudujääk. Elektrimajanduse arengukava näeb selleks ette kuni 600 megavatiste uute põlevkivi katelde loomise.
 
Selgusele tuleb jõuda ka küsimuses, missugune on põlevkiviõli tootmise tulevik EL emissioonikaubanduse skeemis, kuivõrd põlevkiviõlist mootorikütuste tootmine on energiamahukam kui teha seda toornaftast. Eestis tegelevad põlevkiviõli tootmisega 3 ettevõtet – Narva Õlitehas AS, Viru Keemia Grupp AS, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ –, millel on ulatuslikud investeerimiskavad õlitootmise laiendamiseks perioodil 2011-2014 ning uute investeeringutega on kavas tõsta põlevkiviõli tootmise võimsust umbkaudu 1 miljoni tonnini aastas.
 
***
 
VÄLJASÕIDU AJAKAVA
 
Kell 7 – väljasõit Riigikogust
 
Kell 10 – tuhavälja ja sinna ehitatava tuulepargi külastus

Kell 11
– kohtumine Eesti Energia Narva Elektrijaamade juhatuse esimehe Tõnu Aasaga, juhatuse liikme, elektri ja soojuse tootmise valdkonna juhi Rainer Pajoga, Eesti Energia Õlitööstuse direktori Igor Kondiga. Osalevad ka Eesti Energia keskkonnajuht Tõnis Meriste, juhtiv jurist Robert Sprengk, tuhamüügi teenistuse juhataja Aleksander Prototski ja arendusjuht Rain Veinjärv

Kell 13
–  tutvumine elektri/soojuse tootmise protsessiga ning elektrijaama ja põlevkiviõli tehase külastamine. Osalevad Narva Elektrijaamade juhatuse esimees Tõnu Aas, õlitööstuse direktor Igor Kond jt

Kell 15.30
– tutvumine põlevkivi kaevandamise protsessiga Estonia kaevanduses. Ettekande antud teemal teeb Eesti Energia Kaevanduste juhatuse esimees Veljo Aleksandrov. Osalevad Eesti Energia Kaevanduste juhatuse liige ja tootmisjuht Erik Väli, pealmaatööde juht Rein Kaarlõp ja Eesti Energia juhatuse liige Harry Mikk.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside