Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni tänasel kohtumisel Eurooa Komisjoni siseturu- ja teenuste voliniku Charlie McCreevy’ga keskenduti eelkõige konkurentsitingimustele ja võrsete võimaluste tagamisele Euroopa Liidu siseturul.

Majanduskomisjoni esimehe Urmas Klaasi sõnul on Eesti jaoks väga oluline, et Euroopa liidus kujuneks välja siseturg, kus kõik liikmesriigid on võrdsed ja teenuste, kaupade ja inimeste vaba liikumine tõepoolest ka toimiks.

„Me peaksime tegutsema selles suunas, et ükski Euroopa liidu liikmesriik konkurentsitingimuste tõttu milleski ei kaota, vaid pigem võidaks,“ ütles Klaas.

Majanduskomisjoni aseesimees Kalev Kallo tõstis esile vajaduse, et Euroopa Liit suudaks reageerida kiiresti muutustele maailmaturul ega seaks majanduse arengule bürokraatlikke barjääre.Ta tõi näiteks siseturu arengut piiravad piimakvoodid, samas kui nõudlus piimatoodete järele on kiiresti kasvanud. Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees ja majanduskomisjoni liige Ester Tuiksoo juhtis tähelepanu põllumajandustoetuste süsteemile, mis seab liikmesriigid ebavõrdsetesse konkurentsitingimustesse. Samuti oli kõne all Euroopa Liidu keemiatoodete registriga seotud takistused, mis ei arvesta Eesti põlevkivikeemia erisusi. Ka tõstatas Eesti pool vajaduse teha koostööd energiajulgeoleku vallas.

McCreevy nõustus, et siseturg ei tohiks olla ülereguleeritud ega seada põhjendamatuid bürokraatlikke takistusi, kuid sobiva regulatsiooni leidmine eeldab alati väga keerulisi poliitilisi kompromisse, mida on enamasti väga raske leida.  McCreevy möönis ka vajadust reformida EL ühist põllumajanduspoliitikat, kuid ka see protsess ei saa ta sõnul toimuda väga kiiresti. Samas märkis McCreevy, et väikestel riikidel nagu Eesti ja Iirimaa, kust ta ise on pärit, on omadus muutustele kiiremini reageerida, ja seetõttu on neil ka teratud eelis.

Tänasel kohtumisel osalesid lisaks ka majanduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Jüri Tamm ja majanduskomisjoni liikmed Margus Lepik ja Olga Sõtnik.  

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside