Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon ja sotsiaalkomisjon kaalusid oma tänasel ühisistungil Lastekaitse Liidu poolt esitatud ettepanekut täiendada õiguskantsleri seadust sättega, et õiguskantsler hakkab täitma ka laste ombudsmani ülesandeid.

Lastekaitseorganisatsioonide esindajate sõnul on mitmeid laste ja noortega seotud valdkondi, millega tegeletakse ebapiisavalt või sisuliselt ei tegeleta. Eelkõige on need seotud erikoolide, vaesusriski, sõltuvusprobleemide, erivajadustega laste jt sarnaste valdkondadega, kus vastutus erinevate institutsioonide vahel on sageli hajunud ja laste õigused ei ole piisavalt tagatud.
 
Komisjoni istungil osalenud õiguskantsler Indrek Teder kinnitas, et ta peab antud ülesannete täitmist õiguskantsleri institutsiooni alluvuses vajalikuks, kuivõrd lapsed on ühiskonnagrupp, kes ei saa ise oma õigusi kaitsta. Samas osutas õiguskantsler, et see eeldab täiendavate töökohtade loomist õiguskantsleri büroo  juures ja vastavalt umbes 2,7 miljoni krooni suurust lisakulu aastas.
 
Sotsiaalminister Hanno Pevkur osutas, et ministeeriumis on väljatöötamisel uus lastekaitse seadus, mis läheneb lastekaitsetemaatikale süsteemselt ja pidas mõistlikuks lasteombudsmani rolli reguleerimist selle seaduse kaudu. Samas ei välistanud ta ka lasteombudsmani ülesannete täimist õiguskantsleri poolt enne selle seaduse vastuvõtmist.
 
Nii põhiseaduskomisjon kui ka sotsiaalkomisjon leidsid, et antud teemaga on vaja edasi tegeleda tutvustada neid seisukohti ka Riigikogu fraktsioonidele.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside