Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Nii Riigikogu põhiseaduskomisjon kui ka rahanduskomisjon otsustasid oma tänasel istungil mitte toetada õiguskantsleri Indrek Tederi ettepanekut, millega ta soovib viia põhiseadusega kooskõlla käibemaksu tõstmist puudutav riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Põhiseaduskomisjonis toetas õiguskantsleri ettepanekut 2 ja vastu oli 5 komisjoni liiget, rahanduskomisjonis toetas ettepanekut 5 ja vastu oli samuti 5 komisjoni liiget, millega ettepanek ei leidnud toetust ka rahanduskomisjonis.
 
Põhiseaduskomisjoni esimehe Väino Linde hinnangul ei reguleeri põhiseadus, missugune on mõistlik etteteatamise aeg. Võimalikud vaidlused ja kahjunõuded on ta sõnul võimalik lahendada riigivastutuse seaduse alusel.
 
Rahanduskomisjoni esimehe Taavi Rõivase hinnangul pole juba kehtestatud 20 protsendilise käibemaksu tagasimuutmine 18 protsendile mõistlik ja seda ei toeta ka ettevõtjad. Samas just sellise soovimatu tagajärjeni võiks Tederi ettepaneku heakskiitmine Rõivase hinnangul viia.
 
„Käibemaksumäära muutmine 18-lt 20%le tulenes vajadusest kiiresti ja otsustavalt parandada avaliku sektori eelarvepositsiooni. Kahe-kolme kuu võrra venitamine oleks tähendanud vajadust tõsta käibemaksu 2% asemel 4%, mis oleks seadnud ohtu maksulaekumised ning olnuks nii ettevõtetele kui lõpptarbijatele oluliselt kulukam lahendus,“ ütles Taavi Rõivas.
 
Rõivas möönis, et majanduslikus võib seadusemuudatus põhjustada osade ettevõtete jaoks ajutisi probleeme, ja nendele on ta hinnangul vaja kindlasti otsida lahendusi.
 
„Õiguskantsler pakkus Riigikogule välja otsuse tunnistada käibemaksutõus põhiseadusega vastuolus olevaks, kuid see pole kindlasti ainuke lahendus,“ ütles Rõivas.
Õiguskantsleri hinnangul, nagu ta kinnitas mõlemas komisjonis, ei olnud käibemaksumuudatusest etteteatamise aeg piisav ja see tekitas ettevõtjaile täiendavaid kulutusi. Õiguskantsleri kinnitusel ei taotle ta käibemaksumäära tagasiviimist 20 protsendilt 18 protsendile, küll aga peaks riik ta arvates ettevõtjaile tekkinud kahju hüvitama.
 
Riigikogu täiskogu hakkab õiguskantsleri ettepanekut nr 5 arutama esmaspäeval, 3. augustil.
 
Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside