Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kolme komisjoni – põhiseaduskomisjoni, kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni – eestvõttel toimus Toompea lossi Valges saalis avalik koosolek, kus kuulati ära asjaosaliste ja ekspertide seisukohad Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) rakendamisel ning ülevaade EKAKi alusel moodustatud Vabariigi Valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjoni tegevusest.  

Põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde rõhutas kodanikeühenduste tähtsust nii Eesti riigi taasloomisprotsessis kui ka edasise käekäigu kujundamisel. Kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon on sisuliselt ühiskondlik kokkulepe riigivõimu ja kodanikualgatuse koostöö süvendamiseks ühiste eesmärkide saavutamisel. EKAK võeti vastu Riigikogu 2002. aasta 12. detsembri  otsusega. „See dokument ei ole jäänud ainuüksi paberile, vaid on asunud oma ülesandeid täitma mitme väljundi kaudu” märkis Linde koosoleku avamisel. Põhiseaduskomisjoni esimees rõhutas ühisistungi rolli valmistamaks ette vastavasisulise olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu Riigikogu istungil. 

Regionaalminister Vallo Reimaa märkis oma ülevaates, et viimasel ajal on tähelepanu kodanikuühiskonna arendamise vastu märgatavalt tõusnud. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise kaudu soovitakse laiendada regionaalministri valitsemisala lisades juurde riigi elu korraldamise seisukohalt olulised üksused, mis tegelevad avaliku teenuse ja kodanikeühendustega. Reimaa märkis ära ka Vabariigi Valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjoni tegevuse elavnemise. 

Eesti Mittetulundusühenduste- ja Sihtasutuste Liidu esindaja Alari Rammo käsitles riigi ja kodanikeühenduste koostöö aktuaalseid aspekte ning tõi välja probleemid, mis takistavad paberile pandud ülesannete elluviimist. Rammo arvates tuleks oluliselt parandada eespoolnimetatud ühiskomisjoni tööd: „Täpsustamist vajab rollide jaotus ja kodanikeühenduste tegevuse rahastamise skeem.” 

Riigikogu EKAKi toetusrühma esimees Urmas Reinsalu käsitles koostöö arendamise võimalusi. Arutluste käigus võtsid veel sõna nii riigikantselei kui ka erinevate kodanikeühenduste ja sihtasutuste esindajad. 

Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni alusel korraldab Riigikogu EKAKi elluviimise ja kodanikühiskonna arengu arutamiseks igal teisel aastal vastavasisulise olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu. Tänavu on küsimus Riigikogu täiskogus arutusel neljapäeval, 13. detsembril. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside