Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni tänasel ühisistungil oli arutuse all Vabariigi Valitsuse muudatusettepanek korrakaitseseaduse eelnõu täiendamiseks, mis näeb ette kaitseliidu või kaitseväe kasutamise korrakaitse teostamiseks erakorralistel juhtudel.

Õiguskomisjoni esimehe Ken-Marti Vaheri hinnangul tuleks õiguskantsleri seisukohast lähtuvalt lisaks kaaluda parlamentaarse kontrolli kehtestamist kaitseväe kasutamisse avaliku korra tagamisel. Õiguskantsleri poolt esitatud kirjalikus seisukohas kõnealuse muudatuse kohta märgitakse, et mõistliku aja jooksul peale valitsuse otsust kaasata kaitsevägi siseriikliku rahu tagamisse tuleks valitsusel teha ettepanek Riigikogule koguneda täiendavale istungile, kus Riigikogu peaks kas kiitma heaks kaitseväe kaasamise, selle lõpetama või otsustama erakorralise seisukorra kehtestamise.

Riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidma sõnul on seaduse eelnõu näol kaitseliidu või kaitseväe kasutamine riikliku järelevalve teostamiseks oluline samm edasi, et täita üht olulist lünka riigi sisejulgeolekus. Raidma avaldas justiitsministeeriumi ettepanekule toetust.

Istungil osalenud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Jüri Pihl parlamentaarse kontrolli kehtestamist ei pooldanud, kuivõrd nende selgitusel allub kaitsevägi täitevvõimule, selle kaasamine korrakaitsesse kuulub täitevvõimu pädevusse ja eeldab operatiivset otsustust. Langi kinnitusel on Riigikogul alati olemas põhiseaduslik õigus kuulutada vajaduse korral välja erakorraline seisukord.

Arutuse all olnud muudatusettepaneku kohaselt võib kaitseliitu või kaitseväge kasutada otsese terrorismiohu, ametiasutuste või saatkondade ründamise vastu, kõrgete väliskülaliste kaitsmiseks, elutähtsate objektide kaitseks, riigipiiri kaitseks jms eesmärkidel. Muudatusettepaneku kohaselt ei või valitsus teha otsust kaitseväe kasutamiseks kauemaks kui 30 päeva.

Kaitseväe või kaitseliidu korrakaitsele suunatud üksus allub ülesande täitmisel tsiviilkontrollile (politseile) ja on vastavate eraldusmärkidega märgistatud.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside