Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimunud Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistungil oli kõne all Riigikohtu otsus Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu kiirmenetluse põhiseaduspärasusest ning ESMi ja EFSFi toimimise põhimõtteid. Komisjonide ühisistungist võtsid osa ka teiste komisjonide, samuti Riigikogu juhatuse liikmed.

„Esimeses päevakorrapunktis puudutasid komisjonide liikmete küsimused nii Riigikohtu otsuse sisulisi detaile kui ka otsuse kontekstis analüüsitud põhimõttelisi küsimusi. Näiteks rõhutas kohus oma otsuses, et finantsstabiilsus on põhiseaduslik väärtus ja Eesti ei saa olla edukas olukorras, kus Euroopal läheb halvasti. Arutati ka ettevaatavalt ESMi leppe ratifitseerimise üksikasju,“ ütles EL asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas

Rahanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul osutas tänane arutelu, nagu ka varasemad diskussioonid ESMi üle ja ka Riigikohtu otsus ise, et edaspidine ESMi menetlus ja lepingu siseriikliku rakendamisega seotud probleemistik on peaasjalikult põhiseaduslikku laadi ja tegemist ei ole üheselt finantsküsimusega. „Seda tuleks arvesse võtta ka eelnõu menetlemise korraldamisel Riigikogus,“ märkis Sester.

Sesteri sõnul osutas Riigikohtu esindaja oma ülevaates, et põhiseaduspärasuse probleem ei pruugi tekkida mitte ainult lepingu ratifitseerimisel, vaid ka lepingu täitmisel. „Eeskätt vajavad tõsist arutelu siseriiklikud protseduurid järgnevate ESMis osalemisega seotud otsustuste tegemisel. Võtmeküsimuseks on neis otsustustes Riigikogu täiskogu kaasamine,“ ütles Sester.

Teises päevakorrapunktis, kus arutati Euroopa Stabiilsusmehhanismi toimimise detaile, sealhulgas üleminekut ajutiselt EFSFilt püsivale ESMile, rõhutati Rõivase kinnitusel seda, et kriisi lahendamise võti on jätkuvalt nende riikide käes, kelle võlakoorem on üle 60% ehk kokkulepitud kestlikkuse piiri. „Abimehhanismid saavad anda riikidele võla vähendamiseks aega, kuid võlga saab vähendada üksnes ise, viies riigi kulud tuludega tasakaalu,“ ütles Rõivas.

Neil teemadel andsid Riigikogu komisjonidele ülevaate Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi konsultant Ulrika Eesmaa ja EFSF-i peadirektori vanemnõunik Andres Sutt.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus,  631 6352

16. juuli 2012

           

 

 

 

Tagasiside