Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kiitis 45 poolthäälega (39 vastu) heaks uue jahiseaduse (351 SE), mis sätestab jahipiirkonna moodustamise ja kasutamise, jahiulukite seire, küttimismahu ja -struktuuri ning muud jahipidamise alused, määrab kindlaks jahipidamisõigust tõendavad dokumendid, sätestab jahiulukite tekitatud kahju hüvitamise ning riikliku järelevalve ja vastutuse. 

Seaduse eelnõu on ette valmistatud viimase nelja aasta jooksul koostöös maaomanike ja jahimeeste seaduslike esindajatega. Keskkonnakomisjon juhtivkomisjonina käsitles eelnõuga seotud probleeme oma üheteistkümnel laiendatul istungil, pidades põhjalikku arutelu ja kuulates ära erinevate huvigruppide arvamused. „Arutluste käigus jõuti nii jahimeeste kui ka maaomanike huvide tasakaalustatud arvestamiseni,“ märkis keskkonnakomisjoni esimees Erki Nool

Seadus pakub asjaosaliste tõstatud jahinduse probleemidele tervikliku ja tasakaalustatud lahenduse. Seadus jõustub 1. juunil 2013. 

Riigikogu pressitalitus 

 

Tagasiside