Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kiitis kolmapäevasel istungil heaks valitsuse algatatud töövõimetoetuse seaduse (678 SE), mille poolt oli 55 ja vastu 32 Riigikogu liiget.

Seadus reguleerib töövõime hindamist ning töövõimetoetuse määramise ja maksmise tingimusi ja korda. Seadus on osa suuremast muudatuste paketist ehk töövõimereformist.

Seaduse eesmärk on toetada vähenenud töövõimega inimeste töötamist ja töölesaamist ning tagada neile sissetulek. Eesmärk on ennetada töövõime kaotust ja motiveerida inimest säilinud töövõime ulatuses ühiskonnaelus aktiivne olema.

Reformiga soovitakse pakkuda tervisekahjustusega inimestele kompleksselt abi ja toetust tööturul osalemiseks, arvestades iga inimese individuaalseid vajadusi ja barjääre. Terviklik lähenemine tähendab, et töövõime hindamine toetab sobivate tööturuteenuste pakkumist ja terviseseisundile vastava töö leidmist.

Riigikogu teise lugemise käigus tehtud muudatused näevad ette töövõime hindamisega kaasnevate erivajadusest tingitud lisakulude hüvitamise, kui töötukassa saadab inimese arsti vastuvõtule. Samuti tõstetakse sissetuleku piiri, millest alates hakatakse osalise töövõimega töötaja toetust vähendama. 641-eurose kuusissetuleku asemel hakatakse toetust osaliselt vähendama alates 960-eurosest palgast.

Muudatuse järgi ei saa töötukassa töövõimetoetuse maksmist enne peatada, kui pole välja selgitatud, miks inimene ei ole tööotsimisel aktiivne olnud. Sõltumata inimese aktiivsusest tööturul, saab ta tervisealast rehabilitatsiooniteenust igal juhul.

Nii tööd otsivad kui ka tööl käivad osalise töövõimega inimesed, kes hakkavad töötukassa kaudu rehabilitatsiooniteenust saama, võivad edaspidi saada töövõimet toetavaid, tervist paremaks tegevaid teenuseid tänase 483 euro asemel kuni 1500 euro eest aastas.

Seadus näeb ette vähemalt 1000 töökoha loomise avalikus sektoris vähenenud töövõimega inimestele 2020. aastaks.

Riigikogu lükkas seaduse jõustumise tähtaja 1. jaanuarile 2016.

Läbirääkimistel võtsid sõna Marika Tuus-Laul, Jüri Jaanson, Heljo Pikhof ja Margus Tsahkna.

Istungi stenogramm 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside