Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu katkestas kolmapäevasel täiskogu istungil riigieelarve seaduse eelnõu teise lugemise, muudatusettepanekute tähtajaks on 23. jaanuar.

„Me peaksime edasi liikuma mitte kiirustades, aga samal ajal ka mitte liigselt pidurdades,“ ütles rahanduskomisjoni esimees Sven Sester Riigikogu kõnepuldist kolmapäeval. „Tegemist on Riigikogu jaoks olulise seadusega, mis tuleb Riigikogus ka korralikult läbi töötada. Seetõttu on põhjendatud anda võimalus veelkord muudatusettepanekute esitamiseks ja eelnõu sätete sisuliseks arutamiseks täiskogus,“ selgitas Sester pärast täiskogu istungit.

Eelnõu arutelul vaadati läbi 60 muudatusettepanekut, millest 26 olid rahanduskomisjoni enda muudatused, mis leidsid ka täiskogus toetust. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 34-st esitatud muudatusettepanekust leidsid osalist arvestamist seitse. Muudatustega täpsustati näiteks riigieelarvestrateegia Riigikogule esitamist, põhiseaduslike institutsioonide erisusi eelarve koostamisel ja stabiliseerimisreservi moodustamist ning tehti mitmeid eelnõu täpsustavaid ja korrastavaid parandusi.

Eelnõu menetlemisel on Riigikogu põhiseaduskomisjon viidanud muuhulgas Riigikogu rolli vähenemisele poliitikate kujundamises, samuti on Riigikontroll oma kirjas välja toonud riskid, mis vajavad Riigikogu põhimõttelist seisukohta lahenduste osas: muudatused strateegilise planeerimise korralduses, eelarve kasutamise sisukus, stabiliseerimisreservi juhtimine ning kohalike omavalitsuste rahastamine riigieelarvest.

Strateegilise planeerimise osas on arutelu pooleli ning muudatusettepanekud esitab rahanduskomisjon teise lugemise jätkamise etapis. Kaalumisel on poliitika põhialuste kinnitamise sätestamine Riigikogus ja ettevalmistamisel on võimalikud muudatused Euroopa Keskpanga arvamusest lähtuvalt. Samuti jätkab rahanduskomisjon tegevust põhiseaduslike institutsioone, eelarve kasutamise aruande sisukust ja kohalike omavalitsuse üksuse riigieelarvest rahastamist puudutavate regulatsioonide täiendamisega.

Riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE) näeb ette õiguslike aluste loomise ja põhinõuete kehtestamise Eesti majandusliku ja rahandusliku pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks. Eelnõu sätestab eelarvevaldkonnale esitatavad nõuded ja kohustused ning määrab eelarvestamise mõisted ja põhimõtted. Eelnõu näeb ette riigieelarve koostamise, vastuvõtmise ja riigieelarve vahendite kasutamise tingimused ja korra. Eelnõu võtab siseriiklikusse õigusesse üle Euroopa Liidu direktiivi liikmesriikide eelarveraamistiku miinimumnõuete kohta ning fikseerib Eesti õiguses majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingus sätestatud valitsussektori eelarve tasakaalu reegli ja automaatse korrigeerimismehhanismi.

Istungi stenogramm: https://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1389783426

Tagasiside