Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Kantselei direktor rahuldas 7. oktoobril Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsiooni taotluse kasutada 10. oktoobril Riigikogu konverentsisaali viimaks läbi arutelu teemal „Hariduse regionaalne kättesaadavus“. 

SDE fraktsioon esitas 26. septembril Riigikogu juhatusele taotluse korraldada 10. oktoobri istungil olulise tähtsusega riikliku küsimuse (OTRK) arutelu teemal „Hariduse regionaalne kättesaadavus“. Ettekandjatena olid taotluses toodud Soome Vabariigi haridusminister Krista Kiuru, Tallinna Ülikooli professor Aaro Toomela ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Mart Meri

Riigikogu juhatus vaatas taotluse läbi sama päeva juhatuse istungil ja toetas üksmeelselt SDE fraktsiooni mõtet arutada hariduse regionaalse kättesaadavuse probleeme olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogus, kuid ei pidanud võimalikuks seda teha SDE fraktsiooni taotluses esitatud kujul. 

Seejärel esitas SDE fraktsioon taotluse korraldada arutelu Riigikogu konverentsisaalis ning Riigikogu Kantselei direktor rahuldas selle soovi eile. 

Taustaks 

SDE taotluse korraldada arutelu Riigikogu istungitesaalis rahuldamata jätnud Riigikogu juhatus nägi iseäranis probleemsena asjaolu, et Eesti Vabariigi seadusandliku kogu poliitilises debatis on põhiettekandjana osalema palutud teise riigi valitsuskabineti liige. Samal ajal aga  ei olnud debatis esindatud ega osalema palutud Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministrit, kes põhiseaduse kohaselt on seatud poliitilist vastutust kandma haridusvaldkonna korraldamise eest Eesti Vabariigis. Riigikogu juhatus on seisukohal, et selline käitumine ei ole kokkusobiv parlamentaarsete tavadega. 

Riigikogu on Eesti Vabariigi seadusandlik kogu, kus arutakse ja otsitakse lahendusi Eesti riigielu probleemidele ning nendes poliitilistes debattides osalevad Eesti riigi ja rahva esindajad, mitte teiste riikide poliitikud. 

Riigikogu juhatus ei ole sundinud ega saagi sundida OTRK arutelu algatajatel määramast  konkreetseid ettekandjaid. Riigikogu juhatus saab anda üksnes soovitusi, mida algataja saab ise kaaluda. Antud juhul on SDE fraktsioonil otsustusvabadus määrata ettekandjate koosseis, arvestades juhatuse seisukohti (loobuda näiteks välisriigi tipp-poliitikust). 

Juhatus olnuks nõus ka variandiga, kus astub üles Soome Vabariigi minister, kui ettekandjana oleks esindatud ka Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister. Sellest aga SDE fraktsioon keeldus. Juhatus ei ole survestanud SDE fraktsiooni, et nad tingimata akadeemik Jaak Aaviksoo kaasaksid. Küsimus on pigem selles, millistel tingimustel ja kus (Riigikogu täiskogu on kõige olulisem  poliitilise debati areen Eesti Vabariigis ja mõeldud Eesti riiki puudutavate küsimuste arutamiseks) arutelu aset leiab. 

Riigikogu juhatuse hinnangul on hariduse regionaalne kättesaadavus Eesti riiki ja rahvast puudutav oluline teema. Seetõttu tegi Riigikogu juhatus juba eelnevalt SDE fraktsioonile ettepaneku arutada hariduse regionaalse kättesaadavuse temaatikat Riigikogu konverentsisaalis. 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside