Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Kantselei kuulutab välja järjekorras neljanda August Rei parlamendiuuringu stipendiumi konkursi. Stipendiumi asutamise eesmärk on toetada ja edendada parlamendialast teadustööd. See antakse parlamendi-, parlamentarismi- või Eesti parlamentaarsete kogude alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Töökavandeid esitama on oodatud kõik teema käsitlemisest huvitatud üliõpilased, magistrandid ja doktorandid. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Riigikogu Kantseleile 20. juuliks 2011 esitada avaldus, elulookirjeldus, magistri- või doktoritöö pealkiri, ideekavand ja ajakava, juhendaja soovitus ning väljavõte varasematest õpingutulemustest. 

Välja antakse kuni kolm 1300 euro suurust stipendiumi kahes osas. Esimene osa makstakse välja parima töökavandi esitanud magistrandile või doktorandile, magistri- või doktoriõppesse kandideerijale pärast vastavasse õppesse vastuvõtmist. Teine osa antakse samale isikule töö eduka kaitsmise järel. Stipendiumitaotlusi hindab Riigikogu Kantselei direktori kinnitatud komisjon. Konkursi võitjad avalikustatakse hiljemalt 20. septembril 2011.
 
Iga-aastaselt välja antava stipendiumi asutas Riigikogu Kantselei 2008. aastal. Esimesel aastal määrati stipendium Mihkel Solvakule, kelle doktoritöö teema on „Valida ja olla valitud: üksiksaadikute eelnõud, nende esitamine ja selle motiivid Eesti, Leedu ja Soome näitel“ ning 2009. aastal Priit Kallakasele, kelle magistritöö „Erakondade liikmeskondade areng Eestis 1995-2009“ keskendub eelkõige Eesti parlamendierakondade liikmeskonna muutustele. Eelmise aasta juunis kaitses Priit Kallakas edukalt oma magistritöö. 2010. aastal määrati stipendium Getter Tiirikule, kes käsitleb oma magistritöös erakondade sisedemokraatiat.
 
Loodame, et stipendium innustab noori uurijaid ka sel aastal ning aitab ühtlasi kaasa meie parlamendi tegevuse ja ajaloo uurimisele ja väärtustamisele.
 
August Rei (1886-1963) oli Asutava Kogu liige ja esimees alates selle kokkutulemisest 23. aprillil 1919 kuni Asutava Kogu tegevuse lõpetamiseni. Aastatel 1920–1937 oli Rei I-V Riigikogu liige ning ajavahemikus 9. juuni 1925 – 22. juuni 1926 II Riigikogu esimees.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside