Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Kantselei kuulutab välja järjekorras kuuenda August Rei parlamendiuuringu stipendiumi konkursi. 

Stipendiumi asutamise eesmärk on toetada ja edendada parlamendialast teadustööd. See antakse parlamendi-, parlamentarismi- või Eesti parlamentaarsete kogude alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Töökavandeid on oodatud esitama kõik teema käsitlemisest huvitatud üliõpilased, magistrandid ja doktorandid. 

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada Riigikogu Kantseleile 20. juuliks 2013 avaldus, elulookirjeldus, magistri- või doktoritöö pealkiri, ideekavand ja ajakava, juhendaja soovitus ning väljavõte varasematest õpingutulemustest. 

Välja antakse kuni kolm 1300 euro suurust stipendiumi kahes osas. Esimene osa makstakse välja parima töökavandi esitanud magistrandile või doktorandile, magistri- või doktoriõppesse kandideerijale pärast vastavasse õppesse vastuvõtmist. Teine osa antakse samale isikule töö eduka kaitsmise järel. Stipendiumitaotlusi hindab Riigikogu Kantselei direktori kinnitatud komisjon. Konkursi võitjad avalikustatakse hiljemalt 20. septembril 2013. 

Iga-aastaselt välja antava stipendiumi asutas Riigikogu Kantselei 2008. aastal. Esimesel aastal määrati stipendium Mihkel Solvakule, kelle doktoritöö teema oli „Saadikute eelnõud parlamendis: Soome ja Eesti võrdlev uuring“ ning 2009. aastal Priit Kallakasele, kelle magistritöö keskendus eelkõige Eesti parlamendierakondade liikmeskonna muutustele. 2010. aastal anti stipendium Getter Tiirikule, kes käsitles oma magistritöös erakondade sisedemokraatiat. Kallakas kaitses edukalt oma töö 2010. aastal, Solvak 2011. aastal ja Tiirik 2012. aastal. 2011. aastal määrati stipendium Katerina Gorobetsile, kes uurib oma magistritöös valijate esindamist parlamentaarse kontrolli raames. Eelmisel aastal anti välja kaks stipendiumi – Kadri Vakmanni magistritöö teema on „Valimissüsteemide mõju proportsionaalsusele ja parlamendi killustatusele“ ning doktorant Dmitri Gerassimov on oma töö teemaks valinud „Neoliberalismi hegemoonia kehtestamine seadusloomes Eesti näitel“. Tööde kaitsmine seisab neil veel ees. 

Loodame, et stipendium innustab noori uurijaid ka sel aastal ning aitab ühtlasi kaasa meie parlamendi tegevuse ja ajaloo uurimisele ning väärtustamisele. 

August Rei (1886-1963) oli Asutava Kogu liige ja esimees selle kokkutulemisest 23. aprillil 1919 kuni tegevuse lõpetamiseni. Aastatel 1920–1937 oli Rei I-V Riigikogu liige ning ajavahemikus 9. juuni 1925 – 22. juuni 1926 II Riigikogu esimees. 

Lisateave: www.riigikogu.ee või stipendium@riigikogu.ee 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside