Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Kantselei kuulutab välja järjekorras teise August Rei parlamendiuuringu stipendiumi konkursi. Stipendiumi asutamise eesmärk on edendada parlamendialast teadustööd. See antakse parlamendi-, parlamentarismi- või Eesti parlamentaarsete kogude alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Töökavandeid esitama on oodatud kõik teema käsitlemisest huvitatud üliõpilased, magistrandid ja doktorandid.

 
Stipendiumi taotlemiseks tuleb Riigikogu Kantseleile 20. juuliks 2009 esitada avaldus, elulookirjeldus, magistri- või doktoritöö pealkiri, ideekavand ja ajakava, juhendaja soovitus ning väljavõte varasematest õpingutulemustest.
 
Välja antakse kuni kolm 20 000 krooni suurust stipendiumi kahes osas. Esimene osa makstakse välja parima töökavandi esitanud magistrandile või doktorandile, magistri- või doktoriõppesse kandideerijale pärast vastavasse õppesse vastuvõtmist. Teine osa antakse samale isikule töö eduka kaitsmise järel. Stipendiumitaotlusi hindab Riigikogu Kantselei direktori kinnitatud komisjon. Konkursi võitjad avalikustatakse hiljemalt 20. septembril 2009. Konkursi parimaid töid on võimalik esitleda Toompea lossis ning avaldada vastav artikkel Riigikogu Toimetistes.
 
August Rei (1886-1963) oli Asutava Kogu liige ja esimees selle kokkutulemisest 23. aprillil 1919 kuni tegevuse lõpetamiseni. Tema tegevuse ajal esimehena võttis Asutav Kogu vastu deklaratsiooni Eesti riiklikust iseseisvusest ja ka Eesti Vabariigi põhiseaduse. Aastatel 1920–1937 oli Rei I-V Riigikogu liige ning ajavahemikus 9. juuni 1925–22. juuni 1926 II Riigikogu esimees.
 
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside