Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Läheneb Riigikogu Kantselei välja kuulutatud järjekorras seitsmenda August Rei parlamendiuuringu stipendiumi konkursi tähtaeg, mis on 20. juulil.  

Stipendiumi asutamise eesmärk on toetada ja edendada parlamendialast teadustööd. See antakse parlamendi-, parlamentarismi- või Eesti parlamentaarsete kogude alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Töökavandeid esitama on oodatud kõik teema käsitlemisest huvitatud üliõpilased, magistrandid ja doktorandid. 

„Riigikogu tähistab tänavu oma 95. aastapäeva. See on juba nii väärikas iga, et on põhjust laiemalt tutvustada parlamentarismi. Loodame, et stipendium innustab noori uurijaid ka sellel aastal ning aitab ühtlasi kaasa meie parlamendi tegevuse ja ajaloo uurimisele ning väärtustamisele,“ ütles Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Riigikogu Kantseleile 20. juuliks 2014 esitada avaldus, elulookirjeldus, magistri- või doktoritöö pealkiri, ideekavand ja ajakava, juhendaja soovitus ning väljavõte varasematest õpingutulemustest. 

Välja antakse kuni kolm 1300 euro suurust stipendiumi kahes osas. Esimene osa makstakse välja parima töökavandi esitanud magistrandile või doktorandile, magistri- või doktoriõppesse kandideerijale pärast vastavasse õppesse vastuvõtmist. Teine osa antakse samale isikule töö eduka kaitsmise järel. Stipendiumitaotlusi hindab Riigikogu Kantselei direktori kinnitatud komisjon. Konkursi võitjad avalikustatakse hiljemalt 20. septembril 2014. 

Iga-aastaselt välja antava stipendiumi asutas Riigikogu Kantselei 2008. aastal. Esimesel aastal määrati stipendium Mihkel Solvakule, kelle doktoritöö teema on „Saadikute eelnõud parlamendis: Soome ja Eesti võrdlev uuring“ ning 2009. aastal Priit Kallakasele, kelle magistritöö keskendub eelkõige Eesti parlamendierakondade liikmeskonna muutustele. 2010. aastal anti stipendium Getter Tiirikule, kes käsitleb magistritöös erakondade sisedemokraatiat, 2011. aastal Katerina Gorobetsile, kes uurib magistritöös kirjalike küsimuste kasutamist Riigikogu XI koosseisu näitel ja 2012. aastal Kadri Vakmannile, kelle töö eesmärgiks on uurida valimissüsteemide mõju proportsionaalsusele ja parlamendi killustatusele. Kallakas, Solvak, Tiirik, Gorobets ja Vakmann on oma tööd edukalt kaitsnud. 

2012. aastal anti välja ka teine stipendium, mille sai doktorant Dmitri Gerassimov, kes on oma töö teemaks valinud „Neoliberalismi hegemoonia kehtestamine seadusloomes Eesti näitel“. 2013. aastal valiti stipendiaadiks Tartu Ülikooli võrdleva poliitika magistrant Andres Reiljan, kes uurib Riigikogu usaldamist. Tööde kaitsmine seisab neil veel ees. 

August Rei (1886-1963) oli Asutava Kogu liige ja esimees selle kokkutulemisest 23. aprillil 1919 kuni tegevuse lõpetamiseni. Aastatel 1920–1937 oli Rei I-V Riigikogu liige ning ajavahemikus 9. juuni 1925 – 22. juuni 1926 II Riigikogu esimees. 

Lisateave: www.riigikogu.ee või [email protected] 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside