Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus nimetas kohtute haldamise nõukoja 2 liiget, juhatust informeeriti Riigikogu liikmete Ida-Virumaa ühenduse ja Pärnumaa ühenduse moodustamisest.

Vastavalt Riigikodu kodukorra seaduse § 13 lõike 2 punkti 1 ja kohtute seaduse § 40 lõike 1 alusel nimetab Riigikogu juhatus 2 Riigikogu liiget kohtute haldamise nõukoja liikmeiks. Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni ettepanekul nimetati kohtute haldamise nõukoja liikmeteks põhiseaduskomisjoni aseesimees Siiri Oviir ja õiguskomisjoni liige Reet Roos ning nende asendusliikmeteks põhiseaduskomisjoni liige Väino Linde ning õiguskomisjoni liige Helmer Jõgi.

Riigikogu juhatuse tänasel koosolekul informeeriti juhatust kahe ühenduse moodustamisest.

30. aprillil moodustati Riigikogu liikmete Ida-Virumaa ühendus, mille eesmärgiks on toetada Ida-Virumaa tasakaalustatud majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut. Ühendusse kuuluvad Riigikogu liikmed Rein Aidma (esimees), Kaarel Pürg (aseesimees), Nelli Kalikova, Ants Pauls ja Arno Rossman.

6. mail moodustati Riigikogu liikmete Pärnumaa ühendus, kuhu kuuluvad Riigikogu liikmed Külvar Mand (esimees), Toomas Alatalu, Väino Linde, Jaanus Männik, Mark Soosaar, Ela Tomson ja Trivimi Velliste. Ühenduse eesmärk on taotleda Pärnumaa terviklikku ja tasakaalustatud majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut Eesti üldistes huvides.

Riigikogu juhatus võttis informatsiooni teadmiseks.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside