Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus kiitis heaks ettepaneku viia läbi Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seoses 2017. aasta teisel poolel ja 2018. aasta esimesel poolel Tallinnas seitse kõrgetasemelist parlamentaarset konverentsi ning istungit.

„Kavandame Riigikogus Eesti eesistumise ajaks töise ja tõsise programmi, et anda tulemuslik panus Euroopa küsimuste käsitlemisel,“ ütles Riigikogu esimees Eiki Nestor. „Esmakordselt eesistuja kohuseid täites tuleb meil tegeleda teemadega, mis on Euroopa Liidus sisuliselt uued ja keerulised.“

Samuti kinnitas Riigikogu juhatus eesistumise sündmuste ajakava ning määras vastutavad komisjonid. Parlamentaarsete sündmuste koordineerivaks komisjoniks kinnitas juhatus Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK).

„Eestil on üks eesistumine ja valitsus ning parlament peaksid siin teineteise tööd täiendama ja toetama,“ ütles ELAKi esimees Kalle Palling. „Meie jaoks on eesistumine suur väljakutse ja võimalus. Kindlasti keskendume teemade valikul muu hulgas Eesti tugevustele nagu seda on ühendused, andmete vaba liikumine ja jagamismajandus.“

Eesti eesistumise parlamentaarsed sündmused saavad alguse 2017. aasta suvel toimuva Euroopa parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide (COSAC) esimeeste istungiga. Sündmuse sisuline ettevalmistus ja juhtimine toimub ELAKi eestvedamisel. Samuti on ELAKi korraldada COSACi täiskogu istungi toimumine 2017. aasta hilissügisel.   

Parlamentidevaheline ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika konverents toimub Tallinnas 2017. aasta sügisel ning selle sisu ja korralduse eest vastutavad Riigikogu välis- ja riigikaitsekomisjon.

Sügisel toimuvad ka majanduskomisjonide esimeeste konverents Euroopa transpordiühenduste teemal, mille eest vastutab Riigikogu majanduskomisjon ning rahanduskomisjoni eestvedamisel parlamentidevaheline Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverents.

Kuna Eesti eesistumisperiood on teisel poolaastal, siis korraldab Eesti 2018. aasta esimesel poolel Euroopa Liidu parlamentide spiikrite konverentsi ning peasekretäride istungi.

Eesti võtab eesistumise teatepulga üle 2017. aasta juulis Maltalt ja annab pool aastat hiljem edasi Bulgaariale. Riigikogu teeb eesistumise parlamentaarsete sündmuste ettevalmistamisel koostööd trio liikmete Bulgaaria (2018. aasta I poolaasta eesistuja) ja Austriaga (2018. aasta II poolaasta eesistuja).

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside