Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus arutas täna Riigikogu liikme kuluhüvitiste kasutamise korda ning otsustas seada sõiduki ühe kuu üürikulu piiriks 450 eurot ning kehtestada hüvitiste kasutamiseks täiendavaid nõudeid.

Uute nõuete kohaselt peab saadik esitama koos hüvitamiseks mõeldud sõiduki üürikulu dokumendiga ka kehtivat juhtimisõigust tõendava dokumendi koopia. Juhtimisõiguse puudumise korral tuleb saadikul esitada kirjalik põhjendus üürikulu tööga seotuse kohta.

Samuti täiendas juhatus kuluhüvitiste korda sättega, et kui tööga seostav märge kuludokumendil puudub või Riigikogu Kantseleil ei ole esitatud andmete alusel võimalik veenduda kuludokumendi tööga seotuses, edastab kantselei vastava dokumendi kontrollimiseks fraktsioonile, kuhu Riigikogu liige kuulub ning fraktsioon kinnitab kulu seotuse Riigikogu tööga.

Fraktsiooni mittekuuluva liikme korral otsustab ja kinnitab kulu seotuse Riigikogu liikme tööga Riigikogu juhatus.

Riigikogu juhatus seadis piirangu sõiduki ühe kuu üürikulule, milleks oleks 450 eurot. Kehtivas korras eraldi piirangut sõiduki ühe kuu üürikulule pole.

Otsuse kohaselt hakkavad uued nõuded kehtima 1. novembrist 2015.

Riigikogu liikmele hüvitatakse kuludokumentide alusel tema tööga seotud kulutused kuni 30% ulatuses Riigikogu lihtliikme ametipalgast ehk kuni 1033 eurot kuus. Riigikogu liikmel on õigus teha hüvitise piirmäärast suuremaid kulutusi sama kalendriaasta kulu tekkimisele eelnenud kuude arvel, välja arvatud sõiduki üürikulud.

Riigikogu liikme tööga seotud kulutused on sõidukulud, side- ja postikulud, lähetuskulud, bürookulud, koolituskulud, esindus- ja vastuvõtukulud, tõlketeenuse kulud, majutuskulud ning uuringute ja ekspertiiside kulud.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside