Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

„Meie, Poola Vabariigi Seimi, Eesti Vabariigi Riigikogu, Leedu Vabariigi Seimi ja Läti Vabariigi Seimi esimehed

kinnitame, et Lukašenka ebaseadusliku režiimi argessiivne tegevus on jõudnud pretsedenditu tasemeni. Nad provotseerivad kriisi ELi välispiiridel, ohustavad kogu regiooni julgeolekut ning seavad ettekavatsetult ohtu haavatavas olukorras inimeste elud. See kujutab endast rahvusvahelise õiguse ja endale võetud poliitiliste kohustuste rikkumist ning inimeste põhiõiguste eiramist;

mõistame jõuliselt hukka Valgevene ametivõimude poolt kunstlikult esile kutsutud ebaseadusliku rände jätkuva riigi toetusel tööriistana kasutamise osana Poola, Leedu Läti ja Euroopa Liidu vastastest poliitilise eesmärgiga hübriidoperatsioonidest;

kutsume üles rahvusvahelist üldsust, eelkõige transiit- ja päritoluriike, sellisele tegevusele jõuliselt vastu seisma, astuma vajalikke samme, et peatada migrantide ELi piiri ebaseaduslikult ületama sundimine Valgevene võimude poolt ning võtma Valgevene režiimi kõnealuste rikkumiste eest vastutusele;

mõistame hukka Lukašenka ebaseadusliku režiimi tegevuse, mille tulemusena takistatakse naaberriikide pakutava humanitaarabi jõudmist migrantideni, kes on Lukašenka režiimi poolt piirilähedastele aladele kogutud ja keda seal kinni hoitakse;

kutsume üles kiiresti võtma kasutusele Euroopa Liidu liikmesriikide välisministrite kohtumisel kokku lepitud uue sanktsioonidepaketi, mis on suunatud isikute ja asutuste vastu, kes on segatud Lukašenka režiimi tegevusse, mille eesmärk on soodustada ELi välispiiride ebaseaduslikku ületamist, või aitavad sellisele tegevusele kaasa. Migrantide poliitilistel põhjustel tööriistana kasutamist ei tohi sallida. Kui see jätkub, peaks Euroopa Liit kaaluma täiendavaid piiravaid meetmeid Valgevene režiimi vastu kooskõlas oma järkjärgulise lähenemisviisiga;  

rõhutame, et vastutus piiril valitseva olukorra normaliseerimise eest lasub täielikult Aljaksandr Lukašenka ebaseaduslikul režiimil, samas kui EL ja selle liikmesriigid peaksid jätkuvalt juhinduma Euroopa Ülemkogu ja välisasjade nõukogu vastu võetud ühistest otsustest ja poliitilisest hoiakust;

oleme kindlalt veendunud, et on hädavajalik viia ELi õigustik vastavusse uue tegelikkusega, et tagada ELi välispiiri tugev kaitse ja võtta tõhusaid meetmeid ebaseaduslike piiriületuste ärahoidmiseks. Seetõttu ootame Euroopa Komisjoni ettepanekuid ELi õigusraamistiku kohandamiseks konkreetsete meetmete ja piisava rahalise toetusega piiride turvalisust parandamiseks, tugevdades seeläbi ELi välispiiri.“

Avalduse tekst inglise keeles

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside