Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles Euroopa Liidu parlamentide esimeeste konverentsil esinedes, et kõige suurem oht eurooplaste põhivabadustele oleks see, kui Euroopa ennast sulgeks.

„Kõige suurem oht kodanike põhivabadustele oleks see, kui avatud Euroopa sulgeks ennast. Muutuks nende sarnaseks, kes meie iga inimest austavat, vaba ja sallivat elukorraldust endale ohuks peavad,“ rääkis Eiki Nestor. Ta märkis, et tänane põhivastuolu maailmas põhineb konfliktil avatud ja suletud maailmade vahel.

„Avatud maailm austab inimest sellisena nagu ta on. Sõltumata soost, nahavärvist, usust, seksuaalsest sättumusest, poliitilistest vaadetest või vanusest, oled austatud ja aru saadud,“ lausus Riigikogu esimees. „Ja teisel pool suletud maailm, kus  suurel juhil on alati õigus. Kus kõik erinevused normist on valed ja seetõttu karistamist väärt. Kus võim põhineb vaenlase kujul ja seda kuju on vaja pidevalt uuesti ja uuesti luua.“

„Kas keegi tõesti kujutaks ette, et me suudaks elada ühiskonnas, kus kodanikud kardavad oma parlamenti, valitsust, politseid ja sõjaväge? Kus inimese igapäevane mure ei ole mitte see, kuidas elada, vaid see, kuidas ellu jääda,“ ütles Nestor oma ettekandes.

Riigikogu esimehe sõnul on Euroopa riikide kõige suurem väljakutse asjaolu, et suurel osal eurooplastest on täna hirm. „See tähendab, et nii meie valitsustel kui parlamentidel tuleb igapäevaselt tõestada kodanike julgeolekut tagavate täitevõimustruktuuride professionaalsust ja tõhusat kontrolli kodanike põhivabaduste kaitse üle,“ sõnas ta. „Me peame aga endale aru andma, et selles avatud ja suletud maailmade vastuolus saame olla edukad siis, kui tegutseme koos.“

Nestor oli üks kahest ettekandjast sessioonil „Kodanike julgeoleku tagamine, austades põhivabadusi“. Ühtekokku oli konverents jagatud nelja teema vahel.

Eile arutati konverentsil rändevoogude juhtimist ja Euroopa Liidu tugevdamist ning täna oli lisaks kodanike julgeoleku teemale arutamisel veel rahvusparlamentide roll ja parlamentide vaheline koostöö.

Fotod

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside