Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas täna menetlusse võtta järgmised eelnõud:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 17. aprillil algatatud päästeteenistuse seaduse eelnõu (8 SE). Eelnõu kohaselt sätestab seadus päästeteenistuse korralduse ja päästeametnike õigusliku seisundi. Eelnõu järgi laienevad päästeteenistusele avaliku teenistuse seaduse ning töö- ja puhkeaja seaduse sätted käesolevast seadusest tulenevate erisustega. Algatajad on plaaninud seaduse jõustumise 2007. aasta 1. novembrile. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 18. aprillil algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 32¹ muutmise seaduse eelnõu (9 SE). Seadusmuudatuse kohaselt laieneks tasuta koolilõunat saavate õpilaste ring gümnaasiumi lõpuni. Vastuvõtmise korral peaks seadus jõustuma 2007. aasta 1. septembril. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni poolt 18. aprillil algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 1¹ muutmise seaduse eelnõu (10 SE). Muudetavas seadusesättes jäetakse välja kitsendav osa, kus erimärgistatud kütust on lubatud kasutada ainult kaevandus-, metsandus- või ehitustöödel. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni poolt 19. aprillil algatatud maamaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (11 SE). Maamaksuseaduse muutmise eelnõuga soovitakse muuta metsanoorendike alune maa maamaksuvabaks. Algatajate sõnul tuleneb metsanoorendike maamaksuvabastuse muudatus vajadusest soodustada metsauuendust, mis toimub efektiivsemalt, kui metsa­noorendike maa on maamaksust vabastatud. Seadus peaks jõustuma 2007. aasta 1. juulil. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 19. aprillil algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (12 SE). Seadusmuudatuse eesmärk on alandada kultuuri- ja spordiürituste ning -rajatiste piletite käibemaksumäära. Eelnõu kohaselt kavandatakse vähendada kõikide etenduste, teatri-, tsirkuse-, laada-, lõbustuspargi-, kontserdi-, muuseumi-, loomaaia-, kino-, näituse ja muude sarnaste kultuurisündmuste ja -rajatiste piletite käibemaksumäära seniselt 18%-lt 5%-le. Vastuvõtmise korral jõustuks seadus 2008. aasta 1. jaanuaril. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside