Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ja Eduskunta Parlamentidevahelise Liidu (IPU) delegatsioonid arutasid tänasel kohtumisel Toompeal ühise positsiooni kujundamist IPU-s seoses Ukraina kriisiga ning maksu-ja aktsiisipoliitika küsimusi. 

Eesti IPU delegatsiooni juhi Tõnis Kõivu sõnul on Eesti delegatsioon on pidanud oluliseks tihendada koostööd mitte ainult Balti vaid ka Põhjala riikidega. Eriti oluline on seisukohtade ühtlustamine julgeoleku teemadel, aga mitte ainult. 

„Venemaa Föderatsiooninõukogu andis 1.märtsi 2014 otsusega presidendile õiguse kasutada relvajõudusid Ukraina territooriumil, et „kaitsta“ kaasmaalaste huve,“ ütles Kõiv, „tegemist on rahvusvahelise õigusega selges vastuolus oleva otsusega, sest sõjaline operatsioon teise riigi territooriumil saab toimuda kas selle riigi kutsel, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni alusel või enesekaitseks. Kõik nimetatud alused Ukraina puhul puuduvad“.  

„Oleme üksmeelel, et riikidevahelised suhted peavad põhinema siiski lepingutel, aga mitte sõjalise jõuga ähvardamisel. Mitte ainult Eesti ja Soome parlamendidelegatsioonid vaid kõikide demokraatlike riikide parlamendidelegatsioonid peaksid ühiselt nõudma Venemaa Föderatsiooninõukogu 1. märtsi 2014 otsuse tühistamist sügisesel toimuval IPU plenaaristungil,“ märkis Kõiv. 

Eesti ja Soome IPU delegatsioonide kohtumisel arutati ka maksuteemalisi küsimusi. Eestil ja Soomel on samalaadsed probleemid seoses alkoholi maksustamisega, tarbimine on suur ja mõju hind ühiskonnale samuti. “Kohtumisel tõdeti, et aktsiisi tõusude puhul tuleb silmas pidada nii salaturu ohjamist kui ka alkoholi tarbimise piiramist,” selgitas kohtumisel Eesti maksustamispoliitikast ülevaadet andnud Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Rannar Vassiljev. 

Külalised Soomest huvitusid veel e-riigi ja e-tervise süsteemide toimimisest. 

Kohtumisel osalesid Eesti IPU delegatsiooni liikmed Erki Nool ja Jaan Õunapuu

Pildid kohtumiselt:

Riigikogu pressiteenistus 

 

 

Tagasiside