Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ja Eduskunta õiguskomisjonid leidsid pärast tänast arutelu seksiostu kriminaliseerimise teemal, et sarnased kohtumised ja arutelud olulistes küsimustes peaksid kahe õiguskomisjoni vahel hakkama edaspidi toimuma regulaarselt.

Eduskunta õiguskomisjoni esimehe Tuija Braxi sõnul soovib Soome enne seksiostu kriminaliseeriva eelnõu heakskiitmist tutvuda ka Eesti seisukohtadega ja uurida Rootsi kogemusi. Brax pidas oluliseks, et prostitutsiooni vastu võitlemisel tegeletakse oluliste asjadega nagu seda on prostitutsiooniga kaasas käiv inimkaubandus ja jäetaks kõrvale pseudoprobleemid. Võrreldes Rootsi seadusandluses sätestatud seksiostu kriminaliseerimisega käsitleb Soome parlamendis arutatav analoogne seaduseelnõu ka seksiostu katse kriminaliseerimist. Hetkel ootab Soome valitsuse poolt esitatud eelnõu Braxi kinnitusel Eduskunta põhiseaduskomisjoni seisukohta.

Braxi sõnul osutavad Rootsi kogemused, et seksiostu kriminaliseerimist tõlgendatakse erinevalt. Üks pool on seisukohal, et prostitutsioon on vähenenud ja ei ole avalikkusele enam sedavõrd nähtav, teine pool aga leiab, et seksiostu kriminaliseerimine ei ole olulisi muutusi kaasa toonud ja prostitutsioon on liikunud lihtsalt põranda alla. Mõlemad pooled on samas veendunud, et prostitutsiooni ei ole võimalik kaotada.

Riigikogu õiguskomisjoni aseesimees Olev Laanjärv avaldas arvamust, et seksiostu kriminaliseerimise järel Rootsis ei ole Eestis välismaalaste huvi selle teenuse järele teadaolevalt kasvanud. Laanjärve arvates on avalikkuses kõlanud seisukohavõtud liialdatud, nagu tooks seksiostu kriminaliseerimine Soomes kaasa Eesti muutumise seksiturismi sihtmaaks.

Õiguskomisjoni liige Ülle Rajasalu oli arvamusel, et kui Soome seksiostu kriminaliseerib, siis teeb seda kindlasti ka Eesti.

Riigikogu ja Eduskunta õiguskomisjonid leidsid, et prostitutsiooni temaatika arutelu tuleb jätkata kompleksselt, seda koostöös Balti riikide ja Põhjamaadega.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside