Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Justiitsminister Rein Lang andis täna Riigikogu ees ülevaate valitsuse tähtsamatest sammudest 21. oktoobril 2003 heaks kiidetud kriminaalpoliitika arengusuundade elluviimisest. Minister keskendus ettekandes kuritegevuse arvandmete ning nende kogumise probleemidele, kõneles kuritegevuse avastamisest ja enamlevinud kuritegevuse liikidest.

Lang nentis, et senine kuritegevuse statistika pole rahuldav: „Politsei andmebaas POLIS ja kriminaalmenetluse register on omavahel puudulikult sidustatud ning andmete kvaliteet kriminaalmenetlusregistris jätab paljuski soovida.” Kurioosse näitena esitas minister joobe tuvastamise andmed kriminaalmenetlusregistri järgi. Vastavalt registrile olevat joove esinenud vaid 11% isikutel, kelle suhtes algatati kriminaalasi sõiduki joobes juhtimise eest. Ülejäänud isikutel registriandmete põhjal joovet ei olnud. „See ei tulene minu arvates mitte õiguskaitseasutuste kehvast tööst joobe tuvastamisel, vaid sellest, et andmed on kriminaalmenetlusregistrisse lihtsalt puudulikult sisestatud,” nentis Lang.

Õiguskaitseasutuste infosüsteem paraneb ministri järgi siis, kui ellu hakatakse rakendama e-toimikuid. E-toimiku kontseptsiooni esimese etapi on valitsus heaks kiitnud, selle järgi ühendatakse politsei kriminaalregistrid ja justiitskriminaalregistrid infotehnoloogiliselt üheks andmepangaks.

Kõneldes kuritegevuse avastamise statistika probleemidest, tunnistas Lang, et selles osas valitsevad lahkarvamused politseiga. Politsei arvestab kuriteo avastatuks juba siis, kui keegi on kahtlustatavana üle kuulatud. „Õigusriigis saab justiitsministeeriumi arvates avastatuks lugeda vaid sellist kuritegu, mille toimepanija on kindlaks tehtud jõustunud kohtuotsusega,” tõdes minister, lisades, et tulevikus peavad arusaamad ja metoodika vastava statistika koostamisel ühtlustuma.

„Julgen lubada, et aasta pärast siit puldist justiitsministri poolt tehtav ettekanne kuritegevuse olukorra kohta 2006. aastal saab olema juba tunduvalt põhjalikum ja tuginema kvaliteetsemale statistikale,” märkis Lang.

Põhilistest arvandmetest tõi minister välja, et 2005. aastal registreeriti 55 589 kuritegu, millest rohkem kui poole moodustavad endiselt vargused. Samuti tõdes Lang, et möödunud aastal on kasvanud joobes sõidukijuhtide arv. Positiivse tendentsina tõi minister välja röövimiste arvu vähenemise. „Tallinna puhul on siin kindlasti üheks põhjuseks Põhjaringkonna prokuratuuri ja Põhja politseiprefektuuri initsiatiivil moodustatud röövimiste vastase uurijate ja prokuröride erigrupi tulemuslik töö,” märkis minister.

Riigikogu lõpetas Eestimaa Rahvaliidu, Eesti Keskerakonna ja Eesti Reformierakonna fraktsioonide algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (824 SE) teise lugemise. Eelnõu järgi luuakse võimalus keelduda põlevkivi kaevandamise loa taotluse menetlusse võtmisest, kuni ei ole määratletud põlevkivi kasutamise edasised suunad. Plaani kohaselt peaks valitsus kinnitama põlevkivi kasutamise arengukava veel sellel poolaastal.

Istungi stenogrammi leiab Riigikogu koduleheküljelt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside