Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liikmete küsimustele vastasid põllumajandusminister Ester Tuiksoo, justiitsminister Ken-Marti Vaher ja kultuuriminister Urmas Paet.

Katrin Saks esitas Ester Tuiksoole küsimuse trahvi sissenõudmise kohta firmadelt, kellel on registreeritud üleliigsed suhkruvarud. Küsimusele vastates kinnitas Tuiksoo, et läbirääkimised Euroopa Komisjoniga jätkuvad ning esialgne tulemus riikliku trahvi osas selgub jaanuari lõpus. Tuiksoo märkis, et ettevõtetele jääb võimalus normi ületavad suhkruvarud hävitada 1. maiks 2005. ”Ülejäänud osas esitatakse üleliigset suhkrut omavatele firmadele trahvid,” lisas ta, rõhutades, et selle suhkru eest, mis firmade poolt hävitatakse Eesti riik trahvi maksma ei pea.

Rapsi töötlemisega seonduvalt esitati Ester Tuiksoole ka küsimus riigile kuuluva ettevõtte AS Werol Tehased 14 miljonilise võla kohta. Ühtlasi esitati põllumajandusministrile küsimus Riigi Viljasalve juhtkonna vastutuse kohta.

Helle Kalda esitas justiitsminister Ken-Marti Vaherile küsimuse sundüürnike õigustatud ootuse kohta saada endale riigi ja kohaliku omavalitsuse toel uus elamispind. Küsimusele vastates tõdes justiitsminister, et häiritud seisundis on see osa sundüürnikest, kes arvavad, et üüripiirmäärade kaotamine rikkus nende õigusi. ”Minu kui justiitsministri kinnitus sellele probleemile on see, et võlaõigusseadus tagab nendele inimestele õiguskindluse,” nentis Vaher.

Käsitledes Liina Tõnissoni esitatud küsimust õiguskorra kohta, andis Vaher teada, et peaprokuröri kohalt justiitsministeeriumi kantsleri kohale siirduva Jüri Pihli asemel on esialgse nõusoleku peaprokuröri kandidaadi kohale asumiseks andnud Norman Aas.

Vaherile esitati ka küsimus ÜRO terrorismi rahastamise tõkestamise rahvusvaheline konventsiooniga liitumisest tulenevate kohustuste täitmise kohta.

Andres Herkel esitas kultuuriminister Urmas Paetile küsimuse kunagise mereväekindluse tuleviku kohta. Paet kinnitas, et kultuuriministeeriumi seisukohaks on endiselt Riigi Kinnisvara AS üleantud kunagise Patarei vangla hoone renoveerimine Kunstiakadeemia tarbeks.

Kultuuriminister vastas ka Margi Eini küsimusele muinsuskaitse objektide rahastamise kohta.

Infotunni stenogrammi leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside